بازگشت

(رشته هنر )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های سمنان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر سمنان تعداد قبولی کانون از استان سمنان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه سمنان عکاسي
30 3 0 0 25 4777 1049
2 دانشگاه سمنان ارتباط تصويري
25 4 0 2 15 4854 1071
3 دانشگاه سمنان مرمت بناهاي تاريخي
30 5 3 4 19 4550 1970
4 دانشگاه سمنان نقاشي
شبانه
15 3 2 2 32 4523 8565