بازگشت

(رشته هنر )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های چهارمحال و بختياري در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر شهركرد تعداد قبولی کانون از استان چهارمحال و بختياري میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) صنايع دستي
35 3 0 0 12 4466 1502
2 دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) ارتباط تصويري
35 3 1 1 13