بازگشت

(رشته هنر )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های تهران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر تهران تعداد قبولی کانون از استان تهران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه هنر تهران سينما
28 10 4 5 23 5619 7 7
2 دانشگاه تهران طراحي صنعتي
25 6 0 0 30 5451 9
3 دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني
15 3 0 0 17 5167 18
4 دانشگاه هنر تهران عکاسي
10 3 0 0 28 5548 24
5 دانشگاه تهران طراحي صحنه
12 4 0 0 20 4922 61
6 دانشگاه الزهرا(س) - تهران ارتباط تصويري
38 5 1 1 19 5446 76
7 دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران سينما
60 9 2 2 17 4906 87
8 دانشگاه الزهرا(س) - تهران طراحي صنعتي
27 5 0 1 18 5058 120
9 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران کارگرداني تلويزيون
15 3 0 0 22 4836 145
10 دانشگاه الزهرا(س) - تهران نقاشي
38 9 0 0 15 5181 174
11 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران طراحي صنعتي
28 4 0 0 31 5486 192
12 دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) طراحي پارچه
شبانه
30 3 0 0 19 5040 357
13 دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) طراحي پارچه
30 5 1 1 19 4911 425
14 دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران ارتباط تصويري
60 6 3 3 15 5101 443
15 دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران نقاشي
60 3 1 1 14 4723 508
16 دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) طراحي لباس
شبانه
30 3 3 3 13 4895 581
17 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران ارتباط تصويري
60 8 5 5 20 5092 703 1219
18 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران طراحي لباس
60 6 2 2 10 4717 1051
19 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران نقاشي
60 6 1 3 16 4708 1637
20 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران طراحي پارچه
60 4 1 2 11 4815 2148
21 دانشگاه هنر تهران ارتباط تصويري
10 4 1 1 32
22 دانشگاه تهران ارتباط تصويري
12 3 0 0 89
23 دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) طراحي لباس
30 4 0 0 16
24 دانشگاه تهران نقاشي
12 3 1 1 18