بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بابلسر تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق
30 17 0 14 26 6183 343 736 821
2 دانشگاه مازندران - بابلسر روانشناسي
18 8 0 6 24 5698 1020 1020
3 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق
شبانه
30 13 1 11 22 5521 1539 1932
4 دانشگاه مازندران - بابلسر علوم تربيتي
40 13 0 13 25 5308 1963 3893
5 دانشگاه مازندران - بابلسر حسابداري
24 12 0 12 26 5433 2185 3547
6 دانشگاه مازندران - بابلسر فقه و مباني حقوق اسلامي
25 6 0 5 30 5477 2529 2788
7 دانشگاه مازندران - بابلسر جامعه شناسي
25 6 0 6 15 5138 4510 7347
8 دانشگاه مازندران - بابلسر حسابداري
شبانه
24 7 0 7 19 5067 4518 5517
9 دانشگاه مازندران - بابلسر فقه و مباني حقوق اسلامي
شبانه
15 5 0 5 15 4588 5062
10 دانشگاه مازندران - بابلسر علوم تربيتي
شبانه
40 8 0 7 26 5126 5074 7001
11 دانشگاه مازندران - بابلسر جغرافيا
40 7 0 6 15 4702 5361 12248
12 دانشگاه مازندران - بابلسر علوم سياسي
40 10 0 6 22 4941 5551 9747
13 دانشگاه مازندران - بابلسر مديريت صنعتي
27 8 0 8 19 4974 5708 6789
14 دانشگاه مازندران - بابلسر زبان و ادبيات فارسي
40 10 1 10 19 4627 5793 6310 10149
15 دانشگاه مازندران - بابلسر مديريت بازرگاني
شبانه
27 6 0 5 15 4744 6885 8484
16 دانشگاه مازندران - بابلسر گردشگري
18 6 0 0 21 4879 7284 10054
17 دانشگاه مازندران - بابلسر مردم شناسي
25 3 0 3 20 4474 7852 10054
18 دانشگاه مازندران - بابلسر علوم قرآن و حديث
30 7 1 7 13 4537 8060 12310
19 دانشگاه مازندران - بابلسر زبان و ادبيات عربي
30 4 0 3 20 4574 9266
20 دانشگاه مازندران - بابلسر گردشگري
شبانه
12 3 0 0 25 4390 9310
21 دانشگاه مازندران - بابلسر علوم سياسي
شبانه
40 5 0 5 14 4574 10027 13849
22 دانشگاه مازندران - بابلسر اقتصاد
شبانه
27 5 0 5 25 4684 10660 12340
23 دانشگاه مازندران - بابلسر زبان و ادبيات فارسي
شبانه
40 8 0 8 19 4547 14856 17069
24 دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) گردشگري
شبانه
24 4 0 0 16 4457 17674
25 دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) مردم شناسي
50 4 0 2 20 4482 19301
26 دانشگاه مازندران - بابلسر اقتصاد
27 3 0 3 19
27 دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) باستانشناسي
50 4 0 0 13
28 دانشگاه مازندران - بابلسر مديريت بازرگاني
27 3 0 3 26