بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر آمل تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل حقوق
60 17 6 15 21 4618 8666 16505
2 دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل روانشناسي
36 6 0 5 17 4617 9700 19325
3 دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل حسابداري
60 9 1 9 20 4565 15000 28956
4 دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل علوم قضايي
60 8 0 5 17 4333 30159 55156