بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر ساري تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 پرديس دکتر شريعتي - ساري آموزش ابتدايي
بومي مازندران
7 5 0 5 31 5554 1022 1399
2 پرديس دکتر شريعتي - ساري آموزش زبان و ادبيات فارسي
بومي گلستان
9 4 0 0 14 4815 1840
3 پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري آموزش ابتدايي
بومي البرز
18 10 0 0 18 5386 3258 4803
4 پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري آموزش ابتدايي
بومي البرز
53 6 0 0 28 4902 7184 11357
5 دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري حقوق
50 6 5 6 16 4658 11416 14109
6 دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري حسابداري
30 4 4 4 21 4516 17205 21034
7 دانشگاه غيرانتفاعي روزبهان - ساري روانشناسي
36 4 2 4 14 4228 33471 33471