بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های يزد در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اردكان تعداد قبولی کانون از استان يزد میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه اردکان مشاوره
25 6 0 3 23 5219 5170 5170
2 دانشگاه اردکان مطالعات خانواده
25 3 0 1 19 4488 6907
3 دانشگاه اردکان مشاوره
شبانه
10 3 0 2 20 4807 7274 7284
4 دانشگاه اردکان فقه و مباني حقوق اسلامي
25 8 0 1 20 4597 7760 8605
5 دانشگاه اردکان علوم سياسي
25 7 0 1 17 4617 11430 16570
6 دانشگاه اردکان مديريت دولتي
15 3 0 2 21