بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های همدان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر ملاير تعداد قبولی کانون از استان همدان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه ملاير حقوق
60 17 3 7 25 5006 4129 6678 4736
2 دانشگاه ملاير روانشناسي
36 8 1 3 17 4843 4886 6767
3 دانشگاه ملاير حقوق
شبانه
20 4 2 3 26 4732 7208 8372
4 دانشگاه ملاير روانشناسي
شبانه
12 5 0 4 18 4872 8460 8968
5 دانشگاه ملاير علوم تربيتي
60 13 4 5 16 4755 8537 10132 10094
6 دانشگاه ملاير علوم تربيتي
شبانه
20 4 1 2 11 4922 12032 12248