بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های لرستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بروجرد تعداد قبولی کانون از استان لرستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد حقوق
60 10 0 2 27 5116 5107 6533
2 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد اقتصاد
48 5 0 1 21 4675 10126
3 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد علوم سياسي
60 5 0 3 17 4445 13896
4 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد جامعه شناسي
60 4 0 1 39 4489 14723
5 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد علوم قرآن و حديث
60 3 0 1 22 4465 25079
6 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد حقوق
شبانه
20 3 0 2 30