بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كرمان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر جيرفت تعداد قبولی کانون از استان كرمان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه جيرفت جغرافيا
35 7 2 5 17 4409 17933 30243
2 دانشگاه جيرفت زبان و ادبيات فارسي
35 5 0 3 21 4412 21960 26156
3 دانشگاه جيرفت تاريخ
35 12 4 7 15 4318 23993 33181
4 دانشگاه جيرفت زبان و ادبيات فارسي
شبانه
15 5 0 3 15 4451 25595 34900
5 دانشگاه جيرفت باستانشناسي
35 7 2 5 17 4345 28620 33827