بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كرمان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر رفسنجان تعداد قبولی کانون از استان كرمان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق
10 7 2 7 27 5408 893 2809
2 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق
10 4 0 2 21 4819 2165
3 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان حسابداري
24 7 0 5 27 4563 7601 7601 9361
4 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مديريت بازرگاني
24 6 1 3 17 4636 8590
5 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان اقتصاد
24 5 1 5 13 4616 13692 15291
6 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان زبان و ادبيات فارسي
35 8 1 7 19 4635 14965 21916
7 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مديريت صنعتي
شبانه
12 3 0 2 14 4472 18290
8 دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان زبان و ادبيات فارسي
40 3 0 3 22 4372 18440 35437
9 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان اقتصاد
شبانه
12 3 1 2 18 4447 20445
10 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان فلسفه و کلام اسلامي
45 4 1 4 20 4481 22704 27847
11 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان علوم قرآن و حديث
35 5 0 3 21 4376 23803 27469
12 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مديريت صنعتي
24 3 0 2 19