بازگشت

(رشته انسانی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های تهران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر دماوند تعداد قبولی کانون از استان تهران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند حقوق
50 3 0 3 41 4362 3268 7303
2 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) مديريت کسب و کارهاي کوچک
24 4 0 4 15 4481 13253
3 دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند روانشناسي
48 3 0 2 17 4323 14383