بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان شرقي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر تبريز تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان شرقي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پزشکي
نيمسال اول
66 57 25 27 53 7031 161 266 415 170
2 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پزشکي
نيمسال دوم
70 60 24 30 49 6856 244 448 669 235
3 دانشگاه علوم پزشکي تبريز دندانپزشکي
28 21 12 13 46 6944 334 409 421
4 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پزشکي
بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ورزقان --مناطق محروم
4 3 2 2 29 6325 521
5 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان پزشکي
نيمسال اول --پرديس خودگردان
20 22 8 10 58 6612 721 914 2221 1014
6 دانشگاه علوم پزشکي تبريز داروسازي
نيمسال دوم
20 13 6 7 48 6509 857 1684
7 دانشگاه علوم پزشکي تبريز داروسازي
نيمسال اول
23 15 7 10 58 6394 988 1404 2212
8 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان پزشکي
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
20 18 6 8 44 6501 1071 1160 2641 1134
9 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان دندانپزشکي
پرديس خودگردان
10 6 3 5 65 6648 1141 1141 2039
10 دانشگاه علوم پزشکي تبريز فيزيوتراپي
20 10 0 1 39 6376 1446 2972 1446
11 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان داروسازي
نيمسال اول --پرديس خودگردان
12 10 4 6 50 6440 1570 2030 1464
12 دانشگاه تبريز روانشناسي
7 3 2 2 41 5972 1864 3721
13 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان داروسازي
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
13 11 4 5 39 6152 1933 2293
14 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پزشکي
بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان ملکان --مناطق محروم
4 3 2 3 47 6411 2030
15 دانشگاه علوم پزشکي تبريز شنوايي شناسي
11 9 2 4 46 6148 2588 2870
16 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پرستاري
نيمسال اول
56 29 8 21 47 5996 2762 3750 6792 3314
17 دانشگاه تبريز روانشناسي
شبانه
5 3 3 3 50 5196 3040 4187
18 دانشگاه علوم پزشکي تبريز علوم تغذيه
26 21 6 6 47 6084 3061 3061 5194 4088
19 دانشگاه علوم پزشکي تبريز علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول
25 20 11 15 43 6100 3169 3928 5114
20 دانشگاه علوم پزشکي تبريز هوشبري
25 12 6 8 38 6042 3190 4420 6915
21 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز روانشناسي
15 10 7 9 43 5382 3284 6226 8964
22 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز زيست شناسي سلولي مولکولي
40 15 13 13 36 5978 3446 8232
23 دانشگاه تبريز دکتراي عمومي دامپزشکي
35 32 0 0 39 5996 3453 3469 5761
24 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پرستاري
نيمسال دوم
54 31 13 19 45 6005 3501 4992 7128 3501
25 دانشگاه علوم پزشکي تبريز کاردرماني
20 13 4 5 30 6068 3672 4125
26 دانشگاه علوم پزشکي تبريز تکنولوژي پرتوشناسي
35 18 7 9 44 5882 3727 4152 8388
27 دانشگاه علوم پزشکي تبريز علوم آزمايشگاهي
نيمسال دوم
25 11 6 7 33 6030 4048 4498
28 دانشگاه تبريز دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
15 12 0 0 41 5736 4386 5012 12239
29 دانشگاه علوم پزشکي تبريز گفتاردرماني
12 8 0 2 44 5929 4701 9098 4701
30 دانشگاه علوم پزشکي تبريز اتاق عمل
28 11 6 9 36 5639 5364 5994
31 دانشگاه علوم پزشکي تبريز مامايي
28 14 5 10 32 5633 7079 7566 14350
32 دانشگاه تبريز زيست شناسي سلولي مولکولي
40 15 3 4 25 5462 7748 8056 13332 19517
33 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز روانشناسي
12 7 3 6 41 5547 7767 7767
34 دانشگاه تبريز زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
10 5 2 4 68 5089 8625
35 دانشگاه علوم پزشکي تبريز مديريت خدمات بهداشتي درماني
25 8 3 4 40 5255 8740 9300
36 دانشگاه تبريز شيمي کاربردي
24 11 0 0 54 5471 8796 8826
37 دانشگاه تبريز شيمي محض
24 10 8 10 44 5692 8986 10607
38 دانشگاه تبريز شيمي کاربردي
شبانه
16 10 0 0 41 5283 9134 9134
39 پرديس علامه اميني - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
4 4 0 4 73 5829 9191 9574
40 دانشگاه علوم پزشکي تبريز فناوري اطلاعات سلامت
20 9 2 5 31 5238 9329 15724
41 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز زيست شناسي سلولي مولکولي
50 19 7 8 33 4938 9792 9792 27970 27315
42 دانشگاه علوم پزشکي تبريز علوم و صنايع غذايي
30 12 3 6 30 5202 10143 9817 24228 13437
43 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز حسابداري
15 4 4 4 40 4764 10386
44 دانشگاه تبريز اقتصاد
16 5 4 4 41 5519 10450 15094
45 دانشگاه علوم پزشکي تبريز مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 9 0 0 46 5373 10530 20812
46 دانشگاه علوم پزشکي تبريز بهداشت عمومي
30 15 2 8 30 5196 11025 10231 18331 14223
47 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز شيمي کاربردي
40 18 0 0 29 5092 11501 12003 28687
48 دانشگاه تبريز زيست شناسي جانوري
شبانه
20 11 7 8 29 4752 11674 14227
49 دانشگاه تبريز گياه پزشكي
20 6 3 4 16 4970 12198 12198
50 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز شيمي کاربردي
32 11 0 0 32 4630 12593 15094
51 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز اقتصاد
15 6 5 6 38 4990 12698 13303
52 دانشگاه علوم پزشکي تبريز مهندسي بهداشت محيط
25 10 2 8 40 5119 13521 23921 17067
53 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز مديريت دولتي
15 3 3 3 44 6200 13613 17014
54 دانشگاه تبريز زيست شناسي جانوري
30 15 6 10 26 5031 13620 11305 33586 25685
55 دانشگاه تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 7 6 6 41 5085 14766 14766
56 دانشگاه تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
شبانه
18 10 4 8 28 4656 15037 19082 31541
57 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز زيست شناسي گياهي
40 7 6 7 20 4563 15615 32577
58 دانشگاه تبريز گردشگري
11 8 0 0 33 4579 15824 32346
59 دانشگاه تبريز مهندسي فضاي سبز
20 5 1 3 23 4658 16036
60 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز شيمي محض
40 14 6 11 23 4794 17237 17237 41203 32821
61 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
15 7 4 6 20 4393 19408
62 دانشگاه تبريز زيست شناسي گياهي
40 9 5 6 18 4809 19540 19540 37918
63 دانشگاه تبريز زيست شناسي گياهي
شبانه
10 6 4 5 20 4584 19695 19695
64 دانشگاه تبريز مهندسي فضاي سبز
11 3 1 2 31 4558 19748
65 دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز روانشناسي
18 5 3 5 51 4677 19968
66 دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز ميكروبيولوژي
100 36 19 27 34 4722 21859 25164 72449 46730
67 دانشگاه تبريز گياه پزشكي
شبانه
20 6 4 5 53 4833 22341 22341
68 دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز روانشناسي
18 9 4 5 29 4412 22477 28572
69 دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز روانشناسي
18 7 6 7 27 4418 24337 29326
70 دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز روانشناسي
18 10 6 10 19 4529 24450 26402 81248
71 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز مديريت صنعتي
15 7 4 6 17 4800 25320 25320
72 دانشگاه تبريز علم اطلاعات ودانش شناسي
شبانه
7 3 2 2 17 4523 25334
73 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز شيمي محض
32 6 3 5 27 4702 25711 25711
74 دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز روانشناسي
18 5 2 4 25 4691 28579
75 دانشگاه تبريز بهداشت و بازرسي گوشت
48 6 1 4 25 4599 28601
76 دانشگاه صنعتي سهند _تبريز مهندسي پزشکي
15 33 0 0 37 4445 29567 56710 79038 51512
77 دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز روانشناسي
18 14 8 14 28 4383 30638 36520 98754
78 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز (محل تحصيل ورزقان) کارداني فني معدن
8 3 0 0 14 4134 31846
79 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز گردشگري
15 4 0 0 40 4716 31861
80 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز روانشناسي
18 18 12 15 24 4365 35566 42036 104714
81 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز زيست شناسي گياهي
45 4 1 1 46 4708 35801
82 دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 5 0 2 36 4755 39480 51924
83 دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
18 5 1 3 27 4368 39712 86130
84 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 4 2 2 29 4941 41630
85 دانشگاه صنعتي سهند _تبريز مهندسي شيمي
15 12 0 0 23 4449 42059 35487 58872 73653
86 دانشگاه صنعتي سهند _تبريز مهندسي مواد ومتالورژي
15 9 0 0 20 4269 49352 49352 189772
87 دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) علوم و مهندسي باغباني
18 5 1 1 15 4285 54188 145473
88 دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) رياضيات وکاربردها
2 3 0 0 18 4375 54776
89 دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) علوم دامي
18 3 0 0 25 3986 69444
90 پرديس علامه اميني - تبريز آموزش ابتدايي
بومي آذربايجان شرقي
3 3 3 3 38
91 دانشگاه تبريز اقتصاد
شبانه
11 4 2 2 19
92 دانشگاه تبريز بهداشت و بازرسي گوشت
شبانه
12 3 1 1 36
93 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پزشکي
بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان خداآفرين --مناطق محروم
4 3 1 3 49
94 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پزشکي
بومي آذربايجان شرقي محل خدمت شهرستان هريس --مناطق محروم
4 3 0 2 62
95 دانشگاه تبريز زمين شناسي
36 5 2 3 22
96 دانشگاه تبريز شيمي محض
شبانه
14 4 2 3 10
97 دانشگاه تبريز علم اطلاعات ودانش شناسي
11 3 2 3 28
98 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز علم اطلاعات ودانش شناسي
12 3 1 3 17
99 دانشگاه تبريز مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 3 0 2 23