بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های اصفهان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كاشان تعداد قبولی کانون از استان اصفهان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي كاشان دندانپزشکي
12 8 5 7 41 6785 588 842
2 دانشگاه علوم پزشکي كاشان پزشکي
70 46 6 23 33 6628 812 1016 1582 889
3 دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان پزشکي
پرديس خودگردان
40 28 3 10 38 6190 1982 1982 3384 2270
4 دانشگاه علوم پزشکي كاشان علوم تغذيه
22 13 1 6 42 6176 3446 3310 5580 3934
5 دانشگاه علوم پزشکي كاشان علوم تغذيه
10 10 0 2 37 6007 4165 3555 6671
6 دانشگاه علوم پزشکي كاشان تکنولوژي پرتوشناسي
20 13 0 9 30 5588 5371 4929 11309
7 دانشگاه علوم پزشکي كاشان علوم آزمايشگاهي
20 6 2 5 32 5846 5877 11203
8 دانشگاه علوم پزشکي كاشان پرستاري
نيمسال اول
26 15 10 14 45 5804 6179 9223
9 دانشگاه علوم پزشکي كاشان اتاق عمل
15 10 2 7 35 5553 6827 7609 11034
10 دانشگاه علوم پزشکي كاشان هوشبري
15 6 2 6 25 5580 7529 10033
11 دانشگاه كاشان زيست فناوري
شبانه
9 5 0 2 25 5139 9134
12 دانشگاه علوم پزشکي كاشان پرستاري
نيمسال دوم
26 11 1 7 23 5491 9516 10206
13 دانشگاه علوم پزشکي كاشان مامايي
20 7 1 6 33 5504 11366 13590
14 دانشگاه علوم پزشکي كاشان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 7 0 0 35 5227 11674
15 دانشگاه كاشان زيست فناوري
21 3 1 2 30 5204 12701
16 دانشگاه كاشان مديريت بازرگاني
6 3 2 3 35 5108 13114
17 دانشگاه كاشان شيمي کاربردي
19 11 0 0 24 5225 14109 14109 19587
18 دانشگاه علوم پزشکي كاشان مهندسي بهداشت محيط
25 12 3 7 31 4905 17393 26659
19 دانشگاه كاشان شيمي محض
19 6 3 5 22 4842 17555
20 دانشگاه علوم پزشکي كاشان بهداشت عمومي
20 11 4 10 30 5115 18833 20928
21 دانشگاه علوم پزشکي كاشان فناوري اطلاعات سلامت
20 8 5 8 30 5060 19129 21836
22 دانشگاه كاشان شيمي کاربردي
شبانه
9 6 0 0 31 5142 24096 24681
23 دانشگاه كاشان شيمي محض
شبانه
9 4 2 3 55 4648 32529 32529
24 دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان روانشناسي
15 4 2 4 29 4434 36157
25 دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان حسابداري
15 7 5 7 25 4870 44423 46935
26 دانشگاه كاشان روانشناسي
6 3 0 3 16