بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های اصفهان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اصفهان تعداد قبولی کانون از استان اصفهان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پزشکي
نيمسال اول
82 58 21 28 43 6925 97 211 388 150
2 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دندانپزشکي
40 29 11 17 33 6780 283 336 658 373
3 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پزشکي
نيمسال دوم
52 34 4 8 38 6890 362 385 561 356
4 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان دندانپزشکي
پرديس خودگردان
18 13 4 5 25 6455 958 1020 2148
5 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان داروسازي
48 33 10 13 32 6407 1084 1467 2382
6 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان پزشکي
پرديس خودگردان
50 44 12 15 37 6415 1193 1358 2574 1566
7 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان فيزيوتراپي
20 12 4 7 26 6206 1680 1615 2737
8 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان شنوايي شناسي
10 3 1 1 35 6187 2281
9 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان داروسازي
پرديس خودگردان
25 18 4 8 38 6269 2378 1811 3876 2905
10 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان علوم تغذيه
پرديس خودگردان
10 9 2 3 27 6204 2942 3367
11 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پرستاري
نيمسال اول
60 22 4 12 41 5893 3190 4042 6739 3711
12 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان شنوايي شناسي
پرديس خودگردان
5 4 0 0 33 5835 3223
13 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
11 5 0 5 46 5606 3271
14 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان علوم تغذيه
22 9 3 6 36 6165 3342
15 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان علوم آزمايشگاهي
30 12 3 7 38 5741 3392 3392 7809
16 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
10 7 0 1 31 6031 3472 5123
17 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تکنولوژي پرتوشناسي
28 13 2 5 29 5945 3814 3814 6338
18 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان گفتاردرماني
پرديس خودگردان
5 3 0 0 18 5516 4115
19 دانشگاه اصفهان روانشناسي
15 9 2 5 38 5664 4165 3354 6870 8082
20 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان تکنولوژي پرتوشناسي
پرديس خودگردان
5 3 0 0 41 6196 4390
21 دانشگاه اصفهان زيست شناسي سلولي مولکولي
30 14 3 4 43 5509 4747 3933 11051 18459
22 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پرستاري
نيمسال دوم
60 33 6 19 34 5794 5463 5528 9986 5155
23 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان هوشبري
22 11 4 8 32 5472 5617 5617 8715
24 دانشگاه اصفهان زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
5 4 1 2 43 6254 5790
25 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مامايي
20 7 1 5 32 5651 5840 11820
26 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان اعضاي مصنوعي
20 10 2 4 48 5636 5844 8814
27 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان زيست شناسي سلولي مولکولي
40 18 15 18 33 4779 5848 25542
28 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
3 3 2 3 34 4967 5854
29 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان گفتاردرماني
15 6 1 1 30 5673 5945 5945
30 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان اتاق عمل
20 12 3 9 34 5713 6013 6094 7038
31 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان پرستاري
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
20 18 5 6 41 5470 6579 6579 14999 11154
32 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان پرستاري
نيمسال اول --پرديس خودگردان
20 14 5 5 33 5675 6748 7354 9894 9595
33 دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي
شبانه
5 4 1 1 10 6753 6753
34 دانشگاه اصفهان حسابداري
17 9 3 6 23 5379 7309 7309
35 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان روانشناسي
15 7 3 6 35 5072 7885 7885
36 دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي
30 13 3 4 39 5448 9141 10392 14234
37 دانشگاه اصفهان مديريت دولتي
9 3 3 3 41 5246 9182
38 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
4 3 0 3 28 5112 9444 14723
39 دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي کاربردي
24 10 0 0 32 5255 9534 10245 16348
40 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
6 5 0 5 20 5556 10197 10259
41 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بهداشت عمومي
25 9 4 6 22 4860 10819 12426
42 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 11 0 0 36 5151 10842 17648
43 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
7 5 5 5 26 4935 11527 14329
44 دانشگاه اصفهان شيمي محض
32 13 4 10 22 5074 12260 12260 29466
45 دانشگاه اصفهان زيست شناسي جانوري
35 11 3 6 33 5292 12929 12797 26074
46 دانشگاه صنعتي اصفهان گياه پزشكي
20 9 3 8 30 5072 13996 16147
47 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان مديريت بازرگاني
15 7 5 7 30 5041 14418 15994
48 دانشگاه اصفهان شيمي کاربردي
28 9 0 0 32 5147 14624 21343
49 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مديريت خدمات بهداشتي درماني
25 10 0 5 25 5092 14885 24057 14885
50 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان روانشناسي
18 8 2 7 34 4743 14941 14941 23624
51 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان فناوري اطلاعات سلامت
25 6 0 1 36 5164 15109
52 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان حسابداري
18 5 4 5 21 4824 15213
53 دانشگاه اصفهان زمين شناسي
50 10 4 6 23 4697 15398 15398 34821
54 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
11 4 1 2 18 4645 15626 15626
55 دانشگاه اصفهان زيست شناسي گياهي
35 9 2 5 30 4958 15739 15739
56 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي توليد وژنتيك گياهي
20 5 3 3 22 5023 15824
57 دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي محض
24 9 1 7 32 5100 15916 23412
58 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
15 9 4 8 26 4742 16784 41376
59 دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي محيط زيست
20 4 2 2 16 4771 18202
60 دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان روانشناسي
18 10 5 9 20 4707 18255 18255
61 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
10 5 0 5 23 5214 18572 19617
62 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مهندسي بهداشت محيط
25 7 0 4 49 4787 19239 24951
63 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان کتابداري در شاخه پزشکي
30 12 4 8 23 4743 20319 20450 37255
64 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان شيمي محض
32 8 6 8 24 4807 20626 26749
65 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
5 3 1 3 27 4910 20858
66 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان زيست شناسي سلولي مولکولي
60 21 13 19 26 4653 21811 22322 48611
67 دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي
20 5 0 0 16 4352 22057
68 دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي خاك
20 3 0 2 17 4442 22215
69 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان مديريت بازرگاني
18 7 5 7 32 4374 22412
70 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي طبيعت
20 3 1 3 15 4474 22644
71 دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان روانشناسي
18 8 3 8 23 4323 24846
72 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان شيمي کاربردي
32 9 0 0 29 4551 26594 22612 34573
73 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان زيست فناوري
60 20 7 14 17 4418 26734 26734 80264 106300
74 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
9 7 0 7 34 4877 27810 32217
75 دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان روانشناسي
18 6 2 5 17 4754 28374 45632
76 دانشگاه غيرانتفاعي فرزانگان - اصفهان روانشناسي
18 12 4 9 20 4556 29516 29051 64759
77 دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) روانشناسي
30 17 8 14 24 4426 32942 39423 77509
78 دانشگاه غيرانتفاعي المهدي مهر - اصفهان (ويژه خواهران) روانشناسي
18 7 2 4 25 4642 35465
79 دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي شيلات
20 4 1 3 19 4696 43032
80 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
3 3 0 3 42
81 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
4 3 0 2 45
82 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
5 3 0 3 49
83 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان حسابداري
15 3 1 3 16
84 دانشگاه اصفهان روانشناسي
شبانه
6 3 2 3 23
85 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان علوم آزمايشگاهي
پرديس خودگردان
7 3 1 1 16
86 دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 3 2 3 12
87 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان فناوري اطلاعات سلامت
پرديس خودگردان
7 3 1 1 26
88 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان مامايي
پرديس خودگردان
6 3 1 1 29
89 دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني
9 3 2 2 32
90 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان مديريت دولتي
15 3 3 3 27