بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خوزستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اهواز تعداد قبولی کانون از استان خوزستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پزشکي
نيمسال اول
57 49 21 33 41 6801 310 1120 399
2 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پزشکي
نيمسال دوم
60 46 18 25 41 6601 663 1680 686
3 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز دندانپزشکي
30 22 6 8 44 6673 924 1709 875
4 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز داروسازي
19 12 3 6 34 6132 1095 2396
5 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان دندانپزشکي
پرديس خودگردان
15 8 2 2 45 6586 1420 2773
6 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان پزشکي
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
15 11 3 7 47 6272 2152 3406
7 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز فيزيوتراپي
19 10 3 3 42 6429 2250 3680
8 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان فيزيوتراپي
پرديس خودگردان
4 3 1 1 47 6058 2453
9 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان پزشکي
نيمسال اول --پرديس خودگردان
15 14 9 10 43 6484 2461 2879
10 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز کاردرماني
15 9 3 4 48 5922 3783 6944 3633
11 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان داروسازي
پرديس خودگردان
15 6 0 1 38 6162 3906 3975
12 دانشگاه شهيد چمران اهواز دکتراي عمومي دامپزشکي
50 42 0 0 34 5916 4093 5132 8309
13 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پرستاري
نيمسال اول
38 14 4 7 42 5777 4337 9116 4921
14 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز علوم تغذيه
21 19 6 10 38 6105 4399 4241 7675 5749
15 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز علوم آزمايشگاهي
27 19 11 14 50 5789 4637 9057 5150
16 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز تکنولوژي پرتوشناسي
25 13 10 10 31 5690 4777 11544
17 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز شنوايي شناسي
10 5 1 1 44 6392 4797 4960
18 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز گفتاردرماني
15 9 4 4 35 5785 5565 5565 9524
19 دانشگاه شهيد چمران اهواز دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
50 30 0 0 35 5795 5603 5425 8754 13951
20 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پرستاري
نيمسال دوم
38 17 4 7 28 5563 6290 11388 7965
21 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز اتاق عمل
28 13 7 10 39 5708 7024 12577 9204
22 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز هوشبري
20 14 7 11 37 5531 8366 12540 8677
23 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز مامايي
20 14 6 10 32 5373 8667 17017 9094
24 دانشگاه شهيد چمران اهواز روانشناسي
12 4 1 1 38 5529 9159
25 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
5 7 0 7 47 5282 11718 30735
26 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
5 4 4 4 24 5065 13651 18995
27 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پرستاري
بومي خوزستان محل خدمت خوزستان --مناطق محروم
22 7 2 6 22 5141 13705 14885
28 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
8 3 3 3 29 4785 13860 44361
29 دانشگاه شهيد چمران اهواز حسابداري
12 5 3 3 22 5115 14280
30 دانشگاه شهيد چمران اهواز زيست شناسي سلولي مولکولي
35 14 13 13 30 5207 15017 21941
31 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
9 4 4 4 34 5245 16644 19203
32 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز فناوري اطلاعات سلامت
20 7 2 2 35 4962 16671 17437
33 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز زيست شناسي سلولي مولکولي
40 14 11 14 37 4557 18155 57637
34 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز بهداشت عمومي
25 7 5 5 51 5130 20879 22554
35 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
15 4 0 0 35 5510 21282 25134
36 دانشگاه شهيد چمران اهواز شيمي کاربردي
28 8 0 0 20 4765 21521 32388
37 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز مديريت خدمات بهداشتي درماني
20 7 3 3 24 5502 23062 23062
38 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
30 13 5 5 36 5112 23558 32044
39 دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان روانشناسي
18 9 9 9 32 4857 23975 37414
40 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
4 3 0 1 20 4461 24100 29984
41 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز مهندسي بهداشت محيط
25 9 7 7 28 5053 25152 30301
42 دانشگاه شهيد چمران اهواز مديريت بازرگاني
شبانه
12 4 4 4 32 5405 25356 34477
43 دانشگاه شهيد چمران اهواز مديريت بازرگاني
12 9 6 8 17 4786 26042 33642 26042
44 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
2 4 0 3 20 4640 26356 27077
45 دانشگاه شهيد چمران اهواز اقتصاد
27 7 4 4 23 4790 27004 46024
46 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز روانشناسي
24 8 5 7 18 4992 27810 32642 53328
47 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 3 1 1 30 4670 28000
48 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
3 3 3 3 29 4833 28252 30301
49 دانشگاه شهيد چمران اهواز زيست شناسي جانوري
35 10 7 7 18 4493 29859 50573
50 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
5 4 0 3 14 4936 29885 30283
51 دانشگاه شهيد چمران اهواز شيمي محض
28 9 6 9 21 4857 30222 36007
52 دانشگاه شهيد چمران اهواز حسابداري
شبانه
12 8 7 7 21 4955 31790 33285
53 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
11 6 6 6 21 4902 36936 45305
54 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز حسابداري
15 3 3 3 25 4905 37770
55 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
5 4 4 4 6 4748 40777 50045
56 دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان حسابداري
18 11 9 11 25 4189 40980 56110
57 دانشگاه شهيد چمران اهواز زمين شناسي
36 9 7 9 30 4436 41652 88627 54113
58 دانشگاه شهيد چمران اهواز زمين شناسي
36 4 4 4 18 4179 46558 88089
59 دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 3 3 3 20 4416 48315
60 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
15 3 1 3 11 4266 53316
61 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز مديريت دولتي
15 7 6 6 24 4494 54410 68744
62 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز مديريت صنعتي
15 3 3 3 20 4292 61946 84947
63 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 3 3 3 23 4308 67674 72449
64 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز اقتصاد
15 4 4 4 19 4155 72830
65 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز شيمي محض
32 4 4 4 13 4567 73546 77121
66 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز زيست شناسي گياهي
40 4 4 4 12 4442 103613 103613
67 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز مهندسي طبيعت
18 3 1 2 14 4171 127803
68 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
3 3 3 3 24
69 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان
6 3 3 3 53
70 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پرستاري
بومي خوزستان محل خدمت خوزستان --مناطق محروم
20 5 1 5 28
71 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان شنوايي شناسي
پرديس خودگردان
7 3 2 2 56 6300
72 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز شيمي کاربردي
32 3 0 0 16
73 دانشگاه شهيد چمران اهواز علم اطلاعات ودانش شناسي
12 3 3 3 17
74 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز گياه پزشكي
20 3 3 3 8