بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر مشهد تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي
نيمسال اول
60 52 19 33 42 7086 122 237 325 202
2 دانشگاه علوم پزشکي مشهد دندانپزشکي
32 26 11 18 33 6871 155 292 551 138
3 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي
نيمسال دوم
63 47 9 18 54 6826 333 397 546 251
4 دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان پزشکي
نيمسال اولژ --پرديس خودگردان
22 18 9 11 29 6283 704 1041 2232 1274
5 دانشگاه علوم پزشکي مشهد داروسازي
33 18 11 14 30 6340 926 1478 2534
6 دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان دندانپزشکي
پرديس خودگردان
24 19 6 9 35 6244 985 985 2425 1397
7 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي
بومي خراسان رضوي محل خدمت خواف --مناطق محروم
5 5 1 4 54 6400 1028
8 دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان پزشکي
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
23 17 5 9 34 6389 1282 1269 2727 1638
9 دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان داروسازي
پرديس خودگردان
25 20 7 13 43 6191 1361 2393 4361 2416
10 دانشگاه علوم پزشکي مشهد فيزيوتراپي
17 13 5 7 39 6399 1452 1686 1342
11 دانشگاه علوم پزشکي مشهد بينايي سنجي
18 11 2 2 37 6062 1934 1934
12 دانشگاه علوم پزشکي مشهد علوم آزمايشگاهي
30 13 7 10 38 6024 2607 3275 2729
13 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پرستاري
76 37 14 25 40 5982 2759 3915 6267 3356
14 دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي پرتوشناسي
26 14 5 11 29 5986 2868 3460 6473
15 دانشگاه فردوسي - مشهد دکتراي عمومي دامپزشکي
40 33 0 0 38 5995 2917 3228 4734 3798
16 دانشگاه فردوسي - مشهد روانشناسي
شبانه
6 5 4 5 43 5714 3207 3454
17 دانشگاه فردوسي - مشهد دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
34 20 0 0 35 6001 3571 3788 6671
18 دانشگاه علوم پزشکي مشهد مامايي
25 10 2 7 40 5743 3604 8691
19 دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفتاردرماني
15 9 5 6 40 6088 3639 6571
20 دانشگاه فردوسي - مشهد زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
13 6 6 6 15 5812 3804 5206
21 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پرستاري
14 9 5 6 31 5739 3957 3957
22 دانشگاه علوم پزشکي مشهد اتاق عمل
15 10 4 7 43 5784 4037 4901 4162
23 دانشگاه فردوسي - مشهد روانشناسي
12 5 2 2 32 5914 4134
24 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
6 5 0 5 56 5772 4533 6024
25 دانشگاه فردوسي - مشهد زيست شناسي سلولي مولکولي
25 12 5 5 32 5698 5775 15279 15271
26 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد علوم تغذيه
نيمسال اول
35 28 15 19 34 5340 5840 6623 12747 12200
27 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان) پرستاري
22 12 3 11 35 5457 5844 12390 7430
28 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
4 3 0 3 36 5237 5918 7382
29 دانشگاه علوم پزشکي مشهد مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 4 0 0 22 4872 5936
30 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
10 7 0 7 44 5633 6220 7752
31 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول
35 23 14 17 36 5509 6344 8096 14146 9688
32 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) پرستاري
22 9 1 5 22 5391 6489 10616
33 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد مديريت بازرگاني
15 3 0 2 22 4145 6532
34 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد زيست شناسي سلولي مولکولي
40 9 5 8 34 4823 7206 7206 66391
35 دانشگاه فردوسي - مشهد اقتصاد
14 8 2 6 29 5046 7471 7471 25561
36 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد علوم تغذيه
نيمسال دوم
35 27 11 18 28 5459 7754 8077 16268
37 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
شبانه
13 5 4 4 33 5444 7970 13073
38 دانشگاه فردوسي - مشهد شيمي کاربردي
20 6 0 0 19 5290 8601 9329
39 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد علوم آزمايشگاهي
نيمسال دوم
35 22 9 14 29 5361 9016 9016 19150
40 دانشگاه فردوسي - مشهد حسابداري
شبانه
6 5 3 3 26 5175 9120
41 دانشگاه فردوسي - مشهد زيست شناسي جانوري
شبانه
13 4 3 3 9 5131 9419
42 دانشگاه فردوسي - مشهد بهداشت مواد غذايي
30 7 2 4 31 5093 9487
43 دانشگاه علوم پزشکي مشهد مهندسي بهداشت محيط
20 10 5 9 30 5399 9698 11572
44 دانشگاه فردوسي - مشهد شيمي محض
20 11 4 7 30 5330 9910 9910 22791
45 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
8 5 0 5 58 5682 10017 13679
46 دانشگاه غيرانتفاعي بهار - مشهد روانشناسي
18 4 3 3 41 5172 10077
47 دانشگاه فردوسي - مشهد بهداشت مواد غذايي
شبانه
15 5 4 5 26 5095 10380
48 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد روانشناسي
18 9 5 7 28 5061 10563 26128
49 دانشگاه فردوسي - مشهد شيمي محض
شبانه
10 5 4 5 26 5200 10695 11519
50 دانشگاه علوم پزشکي مشهد فناوري اطلاعات سلامت
18 7 1 6 39 4907 11198 13245
51 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد روانشناسي
24 4 4 4 21 5144 11467 14649
52 دانشگاه فردوسي - مشهد حسابداري
12 9 2 4 29 5328 11621 17167
53 دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد روانشناسي
18 12 8 11 25 4824 11751 12677
54 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد زيست شناسي سلولي مولکولي
60 13 5 9 24 4543 12008 12008 53541
55 دانشگاه فردوسي - مشهد گياه پزشكي
20 8 3 5 28 4569 12291 12291
56 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم و مهندسي محيط زيست
شبانه
15 3 1 2 18 4628 12698
57 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
30 15 2 7 27 5071 13033 30450 13033
58 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي فضاي سبز
20 5 2 2 21 4644 13096
59 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد روانشناسي
18 5 2 4 25 4413 13903
60 دانشگاه فردوسي - مشهد زيست شناسي گياهي
25 7 2 3 38 4832 13999 13999
61 دانشگاه فردوسي - مشهد اقتصاد
شبانه
8 5 3 4 24 4818 14177 14177
62 دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد روانشناسي
18 7 3 7 23 5068 14555 14555
63 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي توليد وژنتيك گياهي
20 5 2 4 28 4758 14827 14827
64 دانشگاه فردوسي - مشهد زيست شناسي گياهي
شبانه
13 6 5 6 19 4944 15274 16007
65 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد فناوري اطلاعات سلامت
35 18 7 15 43 4929 15701 17286 36128 30717
66 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 6 2 3 15 5179 16125
67 دانشگاه غيرانتفاعي سلمان - مشهد روانشناسي
18 4 2 4 30 4504 17742
68 دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد روانشناسي
18 8 5 7 22 4725 17781 21902
69 دانشگاه فردوسي - مشهد گياه پزشكي
شبانه
15 5 2 3 19 4566 18733
70 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد مديريت دولتي
15 4 2 4 25 4526 19108
71 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد مديريت بازرگاني
18 4 1 1 24 4635 19173
72 دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد روانشناسي
18 8 3 6 35 4593 19894 19868 53470
73 دانشگاه فردوسي - مشهد زيست شناسي جانوري
25 12 4 8 28 5214 21800 26068
74 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد شيمي کاربردي
32 4 0 0 41 4485 25063
75 دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد روانشناسي
18 5 1 5 20 4537 25359 39017
76 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد زيست فناوري
60 9 4 6 39 4459 26634 84811
77 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم و مهندسي شيلات
20 3 0 1 45 4796 27085 37370
78 دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد حسابداري
18 6 3 6 24 4574 29939 29939
79 دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد حسابداري
18 6 2 5 11 4416 32916
80 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد حسابداري
15 4 1 2 28 4497 33648
81 دانشگاه غيرانتفاعي عطار - مشهد حسابداري
18 4 2 4 24 4168 34509
82 دانشگاه غيرانتفاعي تابران - مشهد حسابداري
18 4 3 3 29 4327 40744 40744
83 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم و مهندسي محيط زيست
20 4 0 3 19 4796 42672
84 دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد روانشناسي
18 5 1 5 35 4662 45963
85 دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد حسابداري
18 4 2 3 20 4384 74535
86 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
3 3 0 3 64
87 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
4 3 0 3 25
88 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
5 3 0 3 34
89 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
5 4 0 4 34
90 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش ابتدايي
بومي خراسان رضوي
7 3 0 3 38
91 پرديس شهيد بهشتي - مشهد آموزش زيست شناسي
بومي خراسان رضوي
4 4 0 4 67
92 دانشگاه علوم پزشکي مشهد بينايي سنجي
3 3 2 2 27
93 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي
بومي خراسان رضوي محل خدمت بردسکن --مناطق محروم
3 3 1 3 51
94 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي
بومي خراسان رضوي محل خدمت رشتخوار --مناطق محروم
3 3 1 2 52
95 دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي پرتوشناسي
5 3 2 2 28
96 دانشگاه فردوسي - مشهد زمين شناسي
30 3 1 3 42
97 دانشگاه فردوسي - مشهد شيمي کاربردي
شبانه
10 3 0 0 12
98 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم دامي
15 3 0 0 49
99 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم و مهندسي خاك
18 3 2 3 23
100 دانشگاه فردوسي - مشهد مديريت صنعتي
6 3 0 1 13
101 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي فضاي سبز
شبانه
13 3 2 2 10