بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های گيلان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر رشت تعداد قبولی کانون از استان گيلان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي کامپيوتر
40 18 3 4 29 5158 1370 3139
2 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي معماري
30 9 0 2 40 5068 1536 4689 1040
3 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي مکانيک
60 19 7 11 26 5067 1585 5451
4 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي برق
80 18 3 5 24 5095 1785 5556 1402
5 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي عمران
55 13 4 10 26 4908 1865 2978 1865
6 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي شيمي
60 7 0 2 25 4704 3265 7755
7 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) مهندسي کامپيوتر
45 5 0 1 25 4589 3318
8 دانشگاه گيلان - رشت علوم کامپيوتر
35 6 1 4 39 4791 3849 7684
9 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي عمران
شبانه
35 11 5 11 30 4640 4065 8943 4065
10 دانشگاه گيلان - رشت آمار
35 4 1 2 41 4371 5611
11 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي معماري
شبانه
30 8 2 7 28 4661 6028 7235
12 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي برق
شبانه
10 4 3 4 37 5196 6342 7867
13 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي مکانيک
شبانه
15 4 0 2 28 4782 7145
14 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) علوم مهندسي
60 7 3 5 26 4521 7187 24340 10517
15 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) مهندسي عمران
45 8 2 4 21 4661 8286 8921
16 دانشگاه گيلان - رشت علوم کامپيوتر
شبانه
20 6 3 4 23 4539 8445 10614
17 دانشگاه گيلان - رشت فيزيک
100 8 1 4 23 4341 8723 15076 8723
18 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي شهرسازي
شبانه
30 12 5 10 32 4641 9435 11493
19 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي نساجي
60 3 0 0 21 4309 10000
20 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي شيمي
شبانه
10 4 1 1 30 4977 10162 10162
21 دانشگاه گيلان - رشت علوم و مهندسي آب
20 4 3 4 21 4496 11770 12221
22 دانشگاه گيلان - رشت علوم و مهندسي آب
شبانه
10 4 2 3 31 4581 12681 14568
23 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
شبانه
20 4 0 4 23 4305 13161 13161
24 دانشگاه گيلان - رشت رياضيات و کاربردها
60 7 2 2 18 4249 19394 26366
25 دانشگاه گيلان - رشت رياضيات و کاربردها
شبانه
25 3 2 2 42 4223 24520
26 دانشگاه گيلان - رشت مهندسي شهرسازي
25 3 1 1 28
27 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) مهندسي صنايع
40 3 0 1 26 5045