بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان شرقي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بناب تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان شرقي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه بناب مهندسي اپتيک و ليزر
50 3 0 1 24 4282 8614
2 دانشگاه بناب مهندسي عمران
45 9 0 6 35 4452 10904 23842 10904
3 دانشگاه بناب مهندسي پليمر
50 6 0 5 24 4355 13532
4 دانشگاه بناب مهندسي کامپيوتر
60 16 0 10 23 4491 14551 20486 17838
5 دانشگاه بناب مهندسي مکانيک
60 12 0 12 15 4215 17210 28254
6 دانشگاه بناب مهندسي برق
100 16 0 11 22 4278 20782 27734 25715
7 دانشگاه بناب مهندسي مواد و متالورژي
60 8 0 7 17 4308 21862 32515
8 دانشگاه بناب مهندسي معماري
45 6 0 5 24 4549 22579 22579
9 دانشگاه بناب رياضيات و کاربردها
54 3 0 3 16 4175 22761
10 دانشگاه بناب مهندسي نساجي
50 4 0 4 14 4231 34431