بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان شرقي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر مراغه تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان شرقي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه مراغه مهندسي شيمي
40 10 1 8 21 4291 13095 27539 23799 13095
2 دانشگاه مراغه مهندسي عمران
60 13 3 9 20 4330 14632 26514 23709 12511
3 دانشگاه مراغه مهندسي مواد و متالورژي
40 7 0 5 21 4262 16740 29766 16740
4 دانشگاه مراغه مهندسي مکانيک
شبانه
10 3 1 3 21 4216 20461
5 دانشگاه مراغه رياضيات و کاربردها
36 3 3 3 18 4549 28729 35709
6 دانشگاه مراغه مهندسي مکانيک
40 3 1 2 11