بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان شرقي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر تبريز تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان شرقي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه تبريز مهندسي معماري
24 8 3 4 44 5072 831 3543
2 دانشگاه تبريز مهندسي کامپيوتر
42 15 8 9 34 5822 1473 3193 1473
3 دانشگاه تبريز مهندسي مکانيک
48 28 12 16 34 5436 1481 5021 2674 708
4 دانشگاه تبريز مهندسي صنايع
24 12 5 8 33 5394 1511 3429 2551
5 دانشگاه تبريز مهندسي شيمي
27 10 6 8 27 5205 1708 6175 1626
6 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي مکانيک
50 11 2 5 35 4767 2121 5945 1997
7 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي برق
55 15 3 8 28 4916 2167 9380 5603 1984
8 دانشگاه تبريز مهندسي کامپيوتر
شبانه
28 13 9 12 33 5289 2421 4884
9 دانشگاه تبريز مهندسي برق
84 42 22 29 31 5471 2614 5129 3528 625
10 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي شيمي
50 13 4 10 41 4834 2637 10677 7698 2491
11 دانشگاه تبريز مهندسي عمران
78 32 11 17 32 5200 2758 7469 4295 1040
12 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي پزشکي
40 7 1 2 41 5202 2791 7107
13 دانشگاه تبريز علوم کامپيوتر
27 10 3 4 24 5174 3308 4712
14 دانشگاه تبريز مهندسي نقشه برداري
24 4 1 2 27 4691 3864
15 دانشگاه تبريز مهندسي صنايع
شبانه
16 5 2 4 58 5409 4081
16 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز مهندسي مکانيک
45 11 1 1 22 4682 4089 12492 11106 3778
17 دانشگاه تبريز مهندسي مواد و متالورژي
42 8 3 5 24 4880 4151 6650
18 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي مواد و متالورژي
50 9 3 7 27 4500 5221 5475
19 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي مکانيک
شبانه
20 8 4 7 21 4601 5469 5469
20 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز مهندسي شيمي
45 11 6 9 26 4508 5519 16803 4788
21 دانشگاه تبريز مهندسي مکانيک
شبانه
32 6 6 6 32 5373 5575 6121
22 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي عمران
30 12 4 7 16 4724 5880 10109 7875
23 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي نفت
25 5 1 1 18 4824 6045 6159
24 دانشگاه تبريز فيزيک
36 13 5 9 20 4650 6211 17449 15135 3339
25 دانشگاه هنر اسلامي تبريز مهندسي معماري
30 3 1 2 36 5230 6250
26 دانشگاه تبريز مهندسي عمران
شبانه
52 13 10 12 24 4853 6448 10530
27 دانشگاه تبريز مهندسي ساخت وتوليد
24 6 2 7 47 4707 6601 6601
28 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي پليمر
شبانه
10 3 1 2 16 4448 6796
29 دانشگاه تبريز مهندسي برق
شبانه
56 13 11 12 32 4948 7048 9585
30 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز مهندسي کامپيوتر
80 29 11 16 28 4783 7234 12080 9566
31 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز مهندسي عمران
45 8 3 4 21 4559 7331 7448
32 دانشگاه تبريز مهندسي شيمي
شبانه
18 8 7 7 40 5129 7394 9318
33 دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب
20 7 3 5 26 4645 7667 13683 7667
34 دانشگاه هنر اسلامي تبريز هنرهاي چند رسانه اي
30 6 5 5 19 4552 7850 14037
35 دانشگاه هنر اسلامي تبريز هنرهاي چند رسانه اي
30 15 5 8 30 4535 8085 14061 16264 7272
36 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي پليمر
25 8 2 4 21 4441 8159 8159
37 دانشگاه هنر اسلامي تبريز مهندسي شهرسازي
30 7 4 6 17 4275 8314 13253
38 دانشگاه هنر اسلامي تبريز مهندسي معماري
30 6 2 3 23 4645 8838 10423
39 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي مواد و متالورژي
شبانه
20 6 4 6 13 4431 9011 16199
40 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي معدن
48 8 5 7 19 4351 9357 18182
41 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز مهندسي برق
60 18 9 13 33 4587 9421 15206 10793 3474
42 دانشگاه هنر اسلامي تبريز مهندسي شهرسازي
30 3 2 2 62 4472 9595
43 دانشگاه تبريز مهندسي مواد و متالورژي
شبانه
28 8 6 7 21 4702 9681 12238
44 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي پزشکي
شبانه
20 5 3 5 21 4604 9893 10862
45 دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) مهندسي نقشه برداري
45 7 3 5 23 4382 10369
46 دانشگاه تبريز فيزيک مهندسي
36 8 4 4 24 4646 10697 14637 10697
47 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز (محل تحصيل ورزقان) کاردان فني معدن
72 3 1 3 12 4202 10913
48 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي برق
شبانه
20 8 5 7 33 4633 11042 12596
49 دانشگاه تبريز مهندسي ساخت وتوليد
شبانه
16 6 5 6 14 4563 11101 11166
50 دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) مهندسي کامپيوتر
شبانه
32 8 3 7 13 4426 11495 23973
51 دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) مهندسي عمران
شبانه
20 4 2 4 27 4632 11511
52 دانشگاه تبريز مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
شبانه
14 6 3 5 21 4423 11757 19009
53 دانشگاه تبريز علوم کامپيوتر
شبانه
18 4 4 4 20 4837 11924 12343
54 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز علوم کامپيوتر
45 10 3 6 27 4419 12417 15475 18145
55 دانشگاه تبريز رياضيات و کاربردها
54 8 5 6 25 4504 13484 18438
56 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي شيمي
شبانه
20 8 6 8 13 4545 13658 15316
57 دانشگاه تبريز مهندسي نقشه برداري
شبانه
16 4 3 3 27 4624 14102 14212
58 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز مهندسي مواد و متالورژي
45 10 8 9 20 4528 15125 17657
59 دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) مهندسي عمران
60 17 11 15 31 4440 15514 22152 16800
60 دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) مهندسي مکانيک
48 10 5 7 21 4581 15573 17305 18406
61 دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) مهندسي کامپيوتر
48 4 1 1 15 4605 16199 17243
62 دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) مهندسي نقشه برداري
شبانه
15 6 3 4 15 4284 16832 26761
63 دانشگاه تبريز علوم و مهندسي آب
شبانه
20 9 7 8 14 4495 17009 18839
64 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز رياضيات و کاربردها
40 4 0 0 21 4400 18176 22924
65 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز فيزيک
35 4 1 2 17 4526 18447
66 دانشگاه تبريز فيزيک مهندسي
شبانه
24 5 4 5 26 4383 18702 20555
67 دانشگاه تبريز فيزيک
شبانه
24 5 2 3 14 4350 19175 19175
68 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مهندسي معدن
شبانه
17 3 3 3 14 4247 21041 21127
69 دانشگاه تبريز رياضيات و کاربردها
شبانه
36 4 5 5 15 4535 23619 25814
70 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز رياضيات و کاربردها
55 5 3 4 24 4326 23914 25635
71 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز فيزيک مهندسي
45 6 5 6 23 4652 25008 26058
72 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز فيزيک
50 4 2 2 29 4576 25728
73 دانشگاه صنعتي سهند _تبريز مهندسي پزشکي
135 12 6 9 20 4276 33499 40007 39772
74 دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) کاردان فني عمران
54 6 3 5 22 4225 34337 40619
75 دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) کاردان فني صنايع
32 4 0 0 11 4208 43473 45717
76 پرديس علامه اميني - تبريز آموزش فيزيك
بومي آذربايجان غربي
3 3 0 0 24
77 دانشگاه تبريز مهندسي پزشکي
21 4 2 3 24
78 دانشگاه تبريز مهندسي معماري
شبانه
16 4 4 4 10