بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های اصفهان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر گلپايگان تعداد قبولی کانون از استان اصفهان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشکده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي صنايع
60 20 2 19 19 4552 8252 14411 9745
2 دانشکده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مکانيک
60 20 1 18 19 4542 12873 17171 12911
3 دانشکده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي برق
60 18 2 17 20 4413 14275 19687 16889
4 دانشکده فني و مهندسي گلپايگان مهندسي مواد و متالورژي
60 21 2 18 21 4372 15814 23330 19280 10220