بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خوزستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بهبهان تعداد قبولی کانون از استان خوزستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان مهندسي مکانيک
35 8 5 7 12 4405 11815 19057
2 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان مهندسي کامپيوتر
50 9 3 6 25 4364 12691 21313
3 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان رياضيات و کاربردها
30 3 1 2 39 4153 14108
4 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان مهندسي برق
60 14 4 12 17 4342 17488 22272
5 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان مهندسي عمران
50 8 3 6 14 4293 18156 24355