بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بابل تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي کامپيوتر
45 31 8 25 33 5543 1377 2142
2 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مکانيک
60 31 8 25 35 5584 1732 3067
3 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران
50 21 6 20 25 5243 2154 4247
4 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مواد و متالورژي
30 12 2 6 27 4798 2353 7990
5 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي صنايع
25 16 3 12 19 5070 2630 3585
6 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي کامپيوتر
شبانه
25 11 6 11 30 5390 2671 3906
7 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي
65 20 3 13 30 4873 2907 6420 2728
8 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق
85 38 10 28 27 5300 3085 4090
9 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي معماري
15 7 2 6 29 5216 3382 3858
10 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي صنايع
شبانه
15 9 1 6 20 5039 4305 5899
11 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مکانيک
شبانه
40 24 4 18 26 4825 4838 6970 3724
12 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي عمران
شبانه
30 15 6 15 23 5187 4975 5751
13 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي ساخت وتوليد
30 9 2 5 19 4728 5056 9292
14 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي نقشه برداري
30 11 2 10 24 4865 5504 9499
15 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي برق
شبانه
55 31 14 27 26 4674 6123 12169 9226
16 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي
شبانه
40 16 6 12 17 4658 7568 10563
17 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي نقشه برداري
شبانه
20 7 3 7 20 4538 10353 13140
18 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي ساخت وتوليد
شبانه
20 9 2 8 16 4511 10734 12838
19 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيک مهندسي
35 10 4 7 16 4435 11431 13893
20 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مواد و متالورژي
شبانه
15 4 2 4 11 4678 11431 12730
21 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضيات و کاربردها
30 6 5 6 21 4429 12828 15963
22 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل فيزيک مهندسي
شبانه
20 5 2 4 21 4543 18438 20400
23 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل رياضيات و کاربردها
18 3 2 3 19