بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های چهارمحال و بختياري در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر شهركرد تعداد قبولی کانون از استان چهارمحال و بختياري میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه شهرکرد مهندسي عمران
43 22 3 3 19 4870 4843 10459 8369
2 دانشگاه شهرکرد مهندسي کامپيوتر
58 22 4 4 21 4967 5797 8030 6983
3 دانشگاه شهرکرد مهندسي مکانيک
58 24 2 3 19 4743 6594 9551 7294
4 دانشگاه شهرکرد مهندسي برق
58 12 0 0 21 4668 7632 9681
5 دانشگاه شهرکرد مهندسي مواد و متالورژي
58 15 1 1 19 4561 8899 13818 12436 4871
6 دانشگاه شهرکرد علوم و مهندسي آب
20 4 0 0 21 4716 10194 14940
7 دانشگاه شهرکرد علوم کامپيوتر
30 6 0 0 20 4428 13025 15944
8 دانشگاه شهرکرد مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
20 3 0 0 14 4174 15094 21362
9 دانشگاه شهرکرد فيزيک
30 3 1 1 16 21362
10 دانشگاه شهرکرد رياضيات و کاربردها
27 3 0 0 17 4387 26450 30199