بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر گناباد تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 مجتمع آموزش عالي گناباد مهندسي صنايع
60 3 1 2 22 4135 14534
2 مجتمع آموزش عالي گناباد مهندسي شيمي
60 4 0 1 30 4214 14902
3 مجتمع آموزش عالي گناباد مهندسي کامپيوتر
60 8 1 4 17 4198 15351 36180 15351
4 مجتمع آموزش عالي گناباد مهندسي عمران
60 3 2 2 11 4404 16440 27243
5 مجتمع آموزش عالي گناباد مهندسي برق
60 5 2 2 17 4305 20302 20302
6 مجتمع آموزش عالي گناباد مهندسي مکانيک
60 3 0 1 20 4156 22332
7 مجتمع آموزش عالي گناباد مهندسي برق
شبانه
30 5 0 1 16 4108 28375