بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر تربت حيدريه تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه تربت حيدريه مهندسي عمران
60 9 4 8 20 4279 10070 20400 10070
2 دانشگاه تربت حيدريه مهندسي برق
60 6 1 1 14 4202 10694 10694
3 دانشگاه تربت حيدريه مهندسي کامپيوتر
80 8 5 7 27 4513 12010 22623
4 دانشگاه تربت حيدريه مهندسي مکانيک
60 11 3 3 16 4257 13505 34159 16936
5 دانشگاه تربت حيدريه مهندسي صنايع
60 5 3 3 15 4393 15311