بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر قوچان تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي کامپيوتر
60 13 4 8 13 4299 8763 25815 5723
2 دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي شيمي
60 4 0 1 18 4281 8844
3 دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي صنايع
60 10 2 4 18 4449 9293 23809 9293
4 دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي عمران
شبانه
25 3 0 1 14 4093 11346
5 دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي مکانيک
60 9 7 7 18 4390 14250 28669
6 دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي برق
110 12 7 10 22 4342 15218 17273 29708
7 دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي صنايع
شبانه
25 3 2 2 20 4163 15578
8 دانشگاه صنعتي قوچان مهندسي عمران
60 4 2 3 32 4511 18025 18025