بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های لرستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بروجرد تعداد قبولی کانون از استان لرستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد مهندسي مکانيک
60 10 0 3 18 4222 11112 22467 10818
2 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد مهندسي برق
60 6 0 1 18 4399 12726 19331
3 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد مهندسي عمران
60 4 0 1 17 4427 13860 22294
4 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد مهندسي کامپيوتر
60 4 0 0 15 4472 15815
5 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد مهندسي معماري
60 8 0 0 16 4408 17075 19629