بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كرمان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر جيرفت تعداد قبولی کانون از استان كرمان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه جيرفت مهندسي عمران
30 5 2 2 15 4427 10310
2 دانشگاه جيرفت مهندسي برق
30 3 0 1 22 4322 11102 11102
3 دانشگاه جيرفت مهندسي مکانيک
30 4 1 1 18 4179 12706
4 دانشگاه جيرفت مهندسي برق
شبانه
30 3 2 3 22 4047 17840 23496
5 دانشگاه جيرفت مهندسي عمران
شبانه
30 5 1 3 29 4197 27244 27244
6 دانشگاه جيرفت مهندسي مکانيک
شبانه
30 4 0 2 6 4137 43449 43998