بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كرمان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بم تعداد قبولی کانون از استان كرمان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 مجتمع آموزش عالي بم مهندسي صنايع
40 7 2 6 29 4258 9837 16408
2 مجتمع آموزش عالي بم مهندسي کامپيوتر
40 4 2 3 14 4285 13973 17441
3 مجتمع آموزش عالي بم مهندسي مکانيک
40 6 1 5 18 4175 16936 19233
4 مجتمع آموزش عالي بم علوم کامپيوتر
36 3 0 3 31 4038 22305 26595
5 مجتمع آموزش عالي بم مهندسي کامپيوتر
18 5 2 3 20 4164 27453
6 مجتمع آموزش عالي بم مهندسي عمران
40 4 0 2 16 4221 31896 31896