بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كرمان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر رفسنجان تعداد قبولی کانون از استان كرمان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مهندسي برق
60 12 2 9 20 4425 7143 19077 7143
2 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مهندسي مکانيک
45 16 3 15 26 4472 7627 13681 5501
3 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مهندسي کامپيوتر
100 22 3 12 17 4344 8582 21148 8909
4 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مهندسي عمران
45 12 4 10 25 4423 11168 17870
5 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان علوم کامپيوتر
45 7 0 3 20 4161 14067 33568 14067
6 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مهندسي معدن
60 9 1 8 9 4146 14226 31085 15946
7 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مهندسي شيمي
45 8 3 9 17 4399 20261 24080
8 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان فيزيک مهندسي
45 3 2 3 13 4156 33270 47955