بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كرمان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر سيرجان تعداد قبولی کانون از استان كرمان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي برق
70 24 17 24 21 4377 9056 21960 7855
2 دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مکانيک
95 22 11 20 22 4430 9604 22744 10785
3 دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي کامپيوتر
45 10 8 8 22 4382 11465 22413
4 دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران
55 10 8 9 24 4430 11770 23433
5 دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي شيمي
45 4 3 4 38 4360 13909 24007
6 دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي نقشه برداري
40 8 3 6 15 4268 15199 28064
7 دانشگاه صنعتي سيرجان فيزيک
54 3 1 2 8 4056 23624
8 دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي برق
شبانه
0 6 5 6 22 4289 23636 29091
9 دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي مکانيک
شبانه
0 9 6 9 9 4235 26211 32564
10 دانشگاه صنعتي سيرجان علوم کامپيوتر
54 4 2 3 25 4231 29471 35127
11 دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي شيمي
شبانه
0 3 3 3 29 4207 32433 32688
12 دانشگاه صنعتي سيرجان مهندسي عمران
شبانه
0 3 1 3 15