بازگشت

(رشته هنر )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

راهنمای انتخاب رشته کنکور آزاد

  • 1- مهم : تمامی اطلاعات و نتایج به صورت پیشنهاد است و تعیین اولویت ها و ترجیحات برعهده خود شما(کاربر یا دانش آموز ) می باشد . برای چیدمان رشته ها و انتخاب رشته نهایی پیشنهاد می کنیم بامادر و پدر خود ، مشاورین مجرب و پشتیبان خود مشورت نمایید.
  • 2- تاکید می نماییم این اطلاعات صرفاجهت اطلاع و کمک به فرآیند انتخاب رشته می باشد و لیست ارائه شده بیانگر انتخاب رشته نهایی شما نمی باشدپیشنهاد می کنیم استان محل سکونت خود و استان های همجوار با آن را انتخاب کنید.