تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور هنر

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه هنر تهران
تعداد بازدید: 18937
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 11253
دانشگاه هنر اصفهان
تعداد بازدید: 7196
دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران
تعداد بازدید: 6571
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 6303
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج)
تعداد بازدید: 6023
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 5677
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
تعداد بازدید: 5375
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 5139
دانشگاه هنر اسلامي تبريز
تعداد بازدید: 4873
دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي)
تعداد بازدید: 4824
دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران
تعداد بازدید: 4720
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
تعداد بازدید: 4573
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 4300
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 4249
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 4166
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 4166
دانشگاه سمنان
تعداد بازدید: 4082
دانشگاه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان
تعداد بازدید: 4021
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 3905
دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر)
تعداد بازدید: 3829
دانشگاه زابل
تعداد بازدید: 3821
دانشگاه دامغان
تعداد بازدید: 3694
دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان)
تعداد بازدید: 3530
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه هنر در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار هنردر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید