تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
حقوق
تعداد بازدید: 49057
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 28215
آموزش ابتدايي
تعداد بازدید: 16419
مديريت
تعداد بازدید: 11719
علوم تربيتي
تعداد بازدید: 11468
حسابداري
تعداد بازدید: 9244
تربيت بدني و علوم ورزشي
تعداد بازدید: 8848
علوم اجتماعي
تعداد بازدید: 7567
علوم قضايي
تعداد بازدید: 7289
اقتصاد
تعداد بازدید: 7165
کارشناسي ارشدعلوم قضايي
تعداد بازدید: 7095
علوم سياسي
تعداد بازدید: 5476
آموزش زبان و ادبيات فارسي
تعداد بازدید: 5151
راهنمايي و مشاوره
تعداد بازدید: 5006
زبان و ادبيات فارسي
تعداد بازدید: 4959
فقه و حقوق
تعداد بازدید: 4545
مددکاري اجتماعي
تعداد بازدید: 4001
فلسفه
تعداد بازدید: 3893
جامعه شناسي
تعداد بازدید: 3644
تاريخ
تعداد بازدید: 3542
هتلداري
تعداد بازدید: 3086
زبان و ادبيات عربي
تعداد بازدید: 3072
الهيات و معارف اسلامي
تعداد بازدید: 2700
جغرافيا
تعداد بازدید: 2567
جهانگردي
تعداد بازدید: 2520
آموزش کودکان استثنايي
تعداد بازدید: 2028
کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
تعداد بازدید: 1962
علوم ارتباطات اجتماعي
تعداد بازدید: 1796
زبان شناسي
تعداد بازدید: 1740
مديريت فرهنگي هنري
تعداد بازدید: 1521
روابط عمومي
تعداد بازدید: 1519
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 15536
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
تعداد بازدید: 9221
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 8783
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
تعداد بازدید: 7124
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 7052
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 5974
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 5862
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 5442
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 5415
دانشگاه گيلان - رشت
تعداد بازدید: 5216
دانشگاه خوارزمي تهران
تعداد بازدید: 4970
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 4821
دانشگاه قم
تعداد بازدید: 4806
دانشگاه شاهد - تهران
تعداد بازدید: 4591
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 4503
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 4406
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 4396
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 4356
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 4249
دانشگاه اروميه
تعداد بازدید: 4124
دانشگاه شهيد مطهري
تعداد بازدید: 4072
دانشگاه كردستان - سنندج
تعداد بازدید: 4058
دانشگاه رازي کرمانشاه
تعداد بازدید: 4037
دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان
تعداد بازدید: 3927
دانشگاه سمنان
تعداد بازدید: 3823
دانشگاه خليج فارس - بوشهر
تعداد بازدید: 3809
دانشگاه زنجان
تعداد بازدید: 3796
دانشگاه بيرجند
تعداد بازدید: 3787
دانشگاه شهرکرد
تعداد بازدید: 3758
پرديس شهيد رجايي - اروميه
تعداد بازدید: 3749
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري
تعداد بازدید: 3556
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه انسانی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار انسانیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید