نرم افزار انتخاب رشته کنکور آزاد ( رشته تجربی )

انتخاب رشته کنکور آزاد

بازگشت به صفحه انتخاب رشته ( تجربی )

راهنمای انتخاب رشته کنکور آزاد

  • 1- مهم : تمامی اطلاعات و نتایج به صورت پیشنهاد است و تعیین اولویت ها و ترجیحات برعهده خود شما(کاربر یا دانش آموز ) می باشد . برای چیدمان رشته ها و انتخاب رشته نهایی پیشنهاد می کنیم بامادر و پدر خود ، مشاورین مجرب و پشتیبان خود مشورت نمایید.
  • 2- تاکید می نماییم این اطلاعات صرفاجهت اطلاع و کمک به فرآیند انتخاب رشته می باشد و لیست ارائه شده بیانگر انتخاب رشته نهایی شما نمی باشد
  • 3- این اطلاعات براساس آمار قبول شدگان کانونی و ظرفیت رشته ها در کنکور سال 94 است.دانشگاه :
جنسیت :
استان های دلخواه : *
پیشنهاد می کنیم استان محل سکونت خود و استان های همجوار با آن را انتخاب کنید.
رشته های دلخواه: