تغییر گروه آزمایشی

راهنمای انتخاب رشته کنکور ریاضی

انتخاب رشته

انتخاب رشته بر مبنای
رشته دلخواه شما
مهندسي کامپيوتر
تعداد بازدید: 80521
مهندسي برق
تعداد بازدید: 49313
مهندسي صنايع
تعداد بازدید: 45451
مهندسي مکانيک
تعداد بازدید: 39799
مهندسي پزشکي
تعداد بازدید: 36749
مهندسي عمران
تعداد بازدید: 31821
مهندسي معماري
تعداد بازدید: 27620
مهندسي هوافضا
تعداد بازدید: 25334
مهندسي شيمي
تعداد بازدید: 21786
مهندسي نفت
تعداد بازدید: 21458
علوم کامپيوتر
تعداد بازدید: 17554
حسابداري
تعداد بازدید: 16181
فيزيک
تعداد بازدید: 16023
مهندسي مواد و متالورژي
تعداد بازدید: 15565
مديريت
تعداد بازدید: 11701
معماري داخلي
تعداد بازدید: 9979
رياضيات و کاربردها
تعداد بازدید: 9902
روان‌شناسي
تعداد بازدید: 9733
مهندسي شهرسازي
تعداد بازدید: 9438
مهندسي پليمر
تعداد بازدید: 9251
آموزش ابتدايي
تعداد بازدید: 8019
دکتري پيوسته بيوتکنولوژي
تعداد بازدید: 7654
دکتراي پيوسته فيزيک
تعداد بازدید: 7500
مهندسي انرژي
تعداد بازدید: 7400
رياضي
تعداد بازدید: 7234
مهندسي دريا
تعداد بازدید: 7228
اقتصاد
تعداد بازدید: 7136
شيمي
تعداد بازدید: 6828
مهندسي اپتيک و ليزر
تعداد بازدید: 6253
مهندسي معدن
تعداد بازدید: 6221
مهندسي نقشه برداري
تعداد بازدید: 6175
انتخاب رشته بر مبنای
دانشگاه دلخواه شما
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
تعداد بازدید: 29142
دانشگاه تهران
تعداد بازدید: 22200
دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
تعداد بازدید: 19365
دانشگاه صنعتي اصفهان
تعداد بازدید: 15741
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
تعداد بازدید: 14300
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
تعداد بازدید: 13642
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
تعداد بازدید: 13541
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
تعداد بازدید: 10680
دانشگاه شيراز
تعداد بازدید: 10340
دانشگاه فردوسي - مشهد
تعداد بازدید: 10060
دانشگاه اصفهان
تعداد بازدید: 9659
دانشگاه تبريز
تعداد بازدید: 9161
دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)
تعداد بازدید: 8977
دانشگاه خوارزمي تهران
تعداد بازدید: 7623
دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور)
تعداد بازدید: 7012
دانشگاه صنعتي بابل
تعداد بازدید: 6633
دانشگاه يزد
تعداد بازدید: 6410
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
تعداد بازدید: 6343
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
تعداد بازدید: 6325
دانشگاه صنعتي شيراز
تعداد بازدید: 6309
دانشگاه كاشان
تعداد بازدید: 6127
دانشگاه مازندران - بابلسر
تعداد بازدید: 6096
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين
تعداد بازدید: 6094
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز
تعداد بازدید: 5863
دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد بازدید: 5782
دانشگاه اراک
تعداد بازدید: 5600
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
تعداد بازدید: 5562
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
تعداد بازدید: 5435
دانشگاه صنعتي اروميه
تعداد بازدید: 5153
دانشگاه رازي کرمانشاه
تعداد بازدید: 4935
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
تعداد بازدید: 4886
با چه رتبه ای و چه ترازی در گروه ریاضی در چه رشته هایی قبول شده اند ؟
یادگار ماندگار : احتمال قبولی در رشته مورد نظرتان ، چه قدر است ؟
وقتی این فایل ها (اسامی قبولی های کانون در همه رشته ها : یادگار ماندگار سال های گذشته ) را دانلود کنید ، متوجه می شوید ، چند نفر توانسته اند با تراز شما یا کمتر از آن و با چه رتبه ای ، در رشته موردنظر شما قبول شوند.
رشته های پرطرفدار ریاضیدر سال های گذشته
اگر خودتان انتخاب و ترجیح خاصی ندارید و می خواهید رشته های پرطرفدار را بشناسید،برروی لینک های زیر کلیک کنید.
با رشته ها و دانشگاه های مختلف آشنا شوید