شهرك سهند

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 24 خرداد 1398 در شهرك سهند

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    نساء صالح پور
  • چهارم تجربي
    محمد رسول رستمی
  • دوازدهم تجربي
    طاها پورحسینی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های شهرك سهند

آیدا محمدنامدار
صابر رحیمی خسروشاهی
زهرا میرزامحمدی آلمالو