بستان آباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 24 خرداد 1398 در بستان آباد

کنکوری ها
 • دوازدهم تجربي
  علی مخبر
 • چهارم تجربي
  مهدی زاتی
 • دوازدهم تجربي
  زهرا مددی
 • دوازدهم تجربي
  مهدی ابراهیمی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بستان آباد

یونس نجفی
یوسف محمودعلیپور
فاطمه ابوالفتحی
ناهیده ابراهیمی