زواره اردستان

 • تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهر زواره اردستان 4همه روش های مطالعه
 • محمدمهدی صادقی از شهر زواره اردستان- روش مطالعه درس هندسه 2 يازدهم
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم.سپس جزوه دبیر را با دقت می خوانم.سپس از روی کتاب کمک درسی تست می زنم.تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم و سوالات مهم را نشان دار می کنم.در هنگام تست زنی خلاصه نکات را یادداشت می کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس هندسه 2 يازدهم
 • محمدمهدی صادقی از شهر زواره اردستان- روش مطالعه درس حسابان يازدهم
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم. سپس از روی کتاب کمک درسی تست می زنم.در هنگام حل تست، تست های سخت را نشان دار می کنم و بعدا آن ها را حل می کنم.نکات تست ها را یادداشت می کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس حسابان يازدهم
 • محمدمهدی صادقی از شهر زواره اردستان- روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم .هر روز یکی از موضوعات را مطالعه می کنم.برای هر درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم. سپس درسنامه کتاب کمک درسی را می خوانم.سپس از روی کتاب کمک درسی تست می زنم. تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.نکات تست ها را یادداشت می کنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم
 • محمدمهدی صادقی از شهر زواره اردستان- روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم.نکات مهم کتاب درسی را یادداشت می کنم.سپس از روی کتاب تستم ، تعدادی سوال به صورت زمان دار حل می کنم.نکات تست ها را یادداشت می کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم
نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 30 فروردین 1398 در زواره اردستان

کنکوری ها
 • دوازدهم انساني
  پردیس حلاج زواره
 • چهارم تجربي
  رضا مصلحی نژاد
 • دوازدهم تجربي
  محمدمیلاد مهدیزاده
متوسطه و دبیرستان
 • يازدهم رياضي
  محمدمهدی صادقی
 • يازدهم تجربي
  سیدمحمدرضا میرابوطالبی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های زواره اردستان

مهدیه رادفر
محمد بنای
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24