مباركه

 • تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهر مباركه 37همه روش های مطالعه
 • الهه آقاپابائی از شهر مباركه- روش مطالعه درس رياضي
  نام درس: ریاضیدر این درس 10سوال از10سوال را پاسخ میدهم.من برای درس ریاضی اول به سراغ متن کتاب درسی میروم متن را با دقت میخوانم فرمولها را تجزیه تحلیل میکنمهمزمان نکات مهم را نشان دارمیکنمدر حاشیه کتابم مطالب مهم مربوط به هر فرمول را حاشیه نویسی می کنم بعدبه سراغ جزوه کلاسی میروم که معلم مفاهیم را تکمیل تر توضیح داده و تمرین ها را حل میکنمبعد به سراغ کتابتست میروم درس نامه را مرور میکنم نکات کلیدی را نشان دار میکنمبعد به سراغ تست های آن کتاب میروم تستهارا حل میکنم نکات تستی که در زمان خواندن متن فراموش کرده ام را در کنار هر تست می نویسم، اگر پاسختست را شک داشته باشم به سراغ کتاب درسی یا پاسخ نامه میروم اشکالم را برطرف میکنم و مجددا آن تست را حلمیکنم.من یک روز بعد به سراغ تست های سخت تر را میروم آنها را حل میکنم من با استفاده از این روش توانستن ایندرس را در آزمون اخیر بهطور 100درصد پاسخ دهم ودر این درس تراز 8000 بگیرم .مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس رياضي
 • پریسا پورمقدم از شهر مباركه- روش مطالعه درس رياضي
  روش مطالعه در درس ریاضی:من در این درس9سوال از10سوال را پاسخ می دهم.من در مرحله اول مطالب را به صورت اجمالی و تیتروار می خوانم تا ایده کلی به دست بیاورم .بعد از آن به سراغ درس نامهکتاب آبی می روم چون مطالب را بازتر و قابل درک تر از کتاب درسی می تواند توضیح دهدبعد از جزوه و درس نامه به سراغکتاب درسی میروم و مطالبی که در درس نامه گفته شده را با کتاب تطبیق می دهم بعد از آن سعی می کنم نکات مهمو کلیدیرااستخراج کنم بعد از خواندن متن به صورت مفهومی باید تست آموزشی از کتاب آبی را به صورت حاشیه نویسی بهکتاب درسی اضافه کنم بعد از مرور کتابدرسیو نکات تستی به سراغ تست های مفهومی تر و دشوار تر میروم من این تستها را از کتاب های سه سطحی کانون تمرین می کنم .به نظر من کتاب هایکانون(کتاب های آبی ) به علت استاندارد بودنسوالات وپیمانه ای بودن کتاب بهترین منبع برای تست های آموزشی وکتاب سه سطحی به علت چالشی بودنسوالات وآشنا شدن با دام های آموزشی بهترین منبع برای افزایش درصد و تراز هایم بوده است چون تراز من در آزمون های قبلی6600 بوده و این آزمون به 7278 رسیده است.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس رياضي
 • عارف رجبی از شهر مباركه- روش مطالعه درس ادبیات فارسی چهارم انسانی
  من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.به نظر من یکی از بهترین ویژگی های کتاب آبی علوم و فنون کانون تست های طبقه بندی شده و اصولی کنکور سراسری است که همه مباحث را جمع بندی کرده است. من در مورد کتابهای تست اطلاعات زیادی جمع آوری کردم اما کتابهای آبی کانون به علت استاندارد بودن و پیمانه ای بودن سوالات ،بهترین منبع برای تست های آموزشیاست.کتاب سه سطحی به علت چالشی بودن سوالات و آشنا شدن با دامهای آموزشی بهترین منبع برای افزایش تراز است.من در ابتدا کتاب درسی را مطالعه میکنم در حین مطالعه به علت داشتن نکات زیاد ، آنها را در حاشیه ی کتاب خلاصه نویسی میکنم.بعد به سراغ درس نامه کتاب آبی میروم و زیر تعریف مفاهیم کلیدی خط میکشم.سپس تست های کتاب را با توجه به زمانی که مشخص میکنم میزنم.من توانستم با این روش افزایش درصد خوبی در آزمونها داشته باشم.من در آزمون 5 بهمن گواه این درس را 67 درصد زده ام اما در ازمون 19 بهمن موفق شدم این درصد را به 100 برسانم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس ادبیات فارسی چهارم انسانی
 • فاطمه امینی از شهر مباركه- روش مطالعه درس دین و زندگی چهارم دبیرستان
  نام درس: دین وزندگی (کتاب آبی دین وزندگی کانون)چند از10:10از 10من ابتدا متن کتاب را با دقت کامل می خوانم همراه با آیات و نکات .موارد مهم ترجمه آیات را هایلایت میکنم بعد به سراغ جزوه کلاسی میروم نکات تستی که معلم در کلاس بیان کرده اند را مرور و تمرین می کنم.بعد از آن درسنامه های کتاب آبی کانون را با دقت کامل می خوانم. سپس تست های آزمایشی را کامل حل کرده و آنها را بررسی می کنم.2 روز بعد تست های سخت تر کتاب آبی را حل می کنم. این تست ها را بررسی می کنم تست های مهم ودشوار تر را نشان دار می کنم که دوباره آنها را مرور کنم. سپس دوباره کتاب را با دقت تمرین میکنم.چند روز بعد تست های نشانه گذاری شده ام را دوباره مرور می کنم.من با استفاده از این روش موفق شدم در آزمون 17 اسفند این درس را بهطور 100% پاسخ دهم .مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس دین و زندگی چهارم دبیرستان
 • مهدی بهرامی از شهر مباركه- روش مطالعه درس رياضي
  من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.درس ریاضی را من ابتدا از روی کتاب درسی میخوانم و مثال و تمرین هایش را حل میکنم.بعد به سراغ جزوه معلم میروم.توضیحات درس نامه ها را تکمیل می کنم.فرمول های مهم را هایلایت می کنم.سپسبه سراغ کتاب آبی رفته درس نامه ها رامرور میکنم نکات و فرمول های مهم را در حاشیه کتاب می نویسم.بعد به سراغ تست های آسان میروم آنها را حل میکنم.سعیمیکنم زمانم را نیز کنترل کنم.به فاصله یک روز بعد به سراغ تست های سخت تر میروم و آنها را کار میکنم ودر روز بعدشآنها را مرور خواهم کرد.من قبل از آزمون تست های نشان دار ومفاهیم هایلایت شده را مرور می کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس رياضي
 • فاطمه احمدپور از شهر مباركه- روش مطالعه درس فيزيك
  روش مطالعه درس فیزیک:چند از ده درس فیزیک در آزمون: 9 از 10درس فیزیک را من ابتدا از روی کتاب درسی میخوانم و مثال و تمرین هایش را حل میکنم. بعداز کتاب ابی کانون تست کار کرده و نکات جدید را وارد خلاصه برداری هایم میکنم و قبل ازمون تستهای نشان دار را کار میکنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس فيزيك
نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 31 خرداد 1398 در مباركه

کنکوری ها
 • منحصرا زبان
  محمد ایرانپور
 • چهارم انساني
  فاطمه امینی
 • دوازدهم انساني
  روزین غفارپور
 • دوازدهم تجربي
  هانیه صالحی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های مباركه

زهرا درویشی
علی مالکی
مرضیه درویشی
مزگان باقری
امیر رضا ایرانپور
منصوره خاکباز