بوانات /سوريان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 24 خرداد 1398 در بوانات /سوريان

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    سیدمحمدرضا طالبی
  • چهارم تجربي
    سیدمحمدعلی حسینی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بوانات /سوريان

زهرا افراز
اکبر رحیمی خرمی