رشتخوار

  • تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهر رشتخوار 3سایر کلکسیون ها
  • ابوالفضل شيخي از شهر رشتخوار- روش مطالعه درس فیزیک 1 دهم تجربی
    در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهممن برای درس فیزیک ابتدا درسنامه ها و مباحث درس رو بررسی میکنم وقتی مبحثی تموم شد سراغ تست می روم. ابتدا تست های کتابآبی رو پاسخ می دهمکتاب آبی کانون:درسنامه کتاب آبی را حتما قبل از تدریس مطالعه میکنم.تست های مهم وسخت تر را نشان دار میکنم و روز های بعد زمانی برای مرور به آنها اختصاص می دهم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس فیزیک 1 دهم تجربی
  • مجتبي خوشروي از شهر رشتخوار- روش مطالعه درس زیست 2 يازدهم
    درصد درس زیست از 45 به 75من ابتدا در درس زیست شناسی کتاب درسی رو مطالعه میکنم وقتی که تسلط کامل داشته باشم می روم سراغ تست های زمان دار که بااستفاده از این تست ها درصد زیستم رو افزایش دادم .کتاب آبی کانون:1- .درسنامه کتاب آّبی را حتما قبل از تدریس مطالعه میکنم.2- تست هاي پيمانه اي را مرتب بررسي مي كنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس زیست 2 يازدهم
  • محمد غفاری از شهر رشتخوار- روش مطالعه درس ریاضی 1 دهم
    8 از 10 پاسخ میدهمروش مطالعاتی من در درس ریاضی تمرین و بررسی تست های آزمون های گذشته است که با تجزیه و تحلیل این مباحث درصد ریاضیم رو افزایش دادمکتاب آبی کانون:1- .درسنامه کتاب آّبی را حتما قبل از تدریس مطالعه میکنم. .تست های مهم وسخت تر را نشان دار میکنم و روز های بعد زمانی برای مرور به آنها اختصاص می دهم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس ریاضی 1 دهم
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های رشتخوار

سیدرسول حسینی
علی اصغر فتحی
زهرا اخوان صفار
فاطمه علی نیا
محمدرضا زنگنه
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24