کنکور 98

خاتم

  • تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهر خاتم 3همه روش های مطالعه
  • آرزو فتحی از شهر خاتم- روش مطالعه درس زیست شناسی چهارم تجربی
    من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.قبل از کلاس پیشخوانی میکنم.ابتدا چند تست را انتخاب میکنم و تست ها را حل میکنم.بعد شروع به خواندن کتاب درسی میکنم.از کتاب های آبی کانون بیشتر استفاده میکنم چون شناسنامه دار بوده و سوالات منظم دارند.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس زیست شناسی چهارم تجربی
  • مبینا افخمی فتح آباد از شهر خاتم- روش مطالعه درس علوم تجربی هشتم
    من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.من بیشتر از کتاب پرتکرار کانون قلم چی استفاده میکنم.همچنین از کتاب های سه سطحی کانون قلم چی نیز استفاده میکنم چون کتاب های سه سطحی چالش های زیادی دارند و باعث می شود هم در کانون و هم در دروس مدرسهپیشرفت کنم.هر موقع که از کتاب های سه سطحی استفاده میکنم هر سوالی را که نتوانم پاسخ دهم برمیگردم و متن کتاب را دوباره میخوانم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس علوم تجربی هشتم
  • مهسا خبری از شهر خاتم- روش مطالعه درس شیمی 1 دهم
    من این درس را در ازمون 9 از ده پاسخ میدهم متن کتاب درسی را به طور کامل می خوانمدر منزل جزوء کامل معلم را میخوانمیاداشت برداری نکته ها سر کلاس و قبل از امتحان کانون قلم چی مرور می کنماز کتاب های آبی کانون بیشتر استفاده میکنم چون شناسنامه دار است از کتاب سه سطحی استفاده می کنم این کتاب بسیار مفیدی برای من بوده استمشاهده کلکسیون روش مطالعه درس شیمی 1 دهم
سایر مقالات 

مقالات پشتیبان ها و مدیران خاتم

خواندنی ها و دیدنی ها  /   ایران گردییکشنبه 26 اسفند 1397
فاطمه کریمیان از دیدنی‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهر هرات استان یزد می‌نویسد