خان ببين

  • تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهر خان ببين 2همه روش های مطالعه
  • امیرمحمد زنگانه از شهر خان ببين- روش مطالعه درس شيمي
    من درس شیمی را در آزمون‌های کانون به‌صورت 8 از 10 پاسخ می‌دهم.درس شیمی بسیار چالشی و در عین حال می تواند شیرین باشد. من از جعبه به یاد برای یادگیری فرمول‌های و از دی وی دی رهپویان جهت یادگیری فصل‌هایی استفاده می‌کنم که به نحوی در مدرسه یاد نگرفته ام و با توجه به کیفیت تدریس این دی وی دی به نکاتی فراتر از اموخته هایم در مدرسه رسیدم. شیمی اگر کاملا منطبق با پیمانه های موجود در کتاب ابی مطالعه شود هم از افراط و اشفتگی جلوگیری میکند و هم متوجه می شوم که در هر بازه زمانی چه حجمی پیش رو دارم و میانگین مطالعه ام را براورد می کنم. من شیمی را به صورت روزانه و صبح ها مطالعه میکنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس شيمي
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های خان ببين

فاطمه بیانی
زهرا بیانی