فيروزآباد

  • تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهر فيروزآباد 4همه روش های مطالعه
  • رضا ندری از شهر فيروزآباد- روش مطالعه درس عربی نهم
    من این درس را 10 از 10 پاسخ میدهم.روش مطالعه در درس عربی نهم 1- من ابتدا کتاب درسی را خوب میخوانم. 2- سپس جزوه معلم را مطالعه میکنم.3- بعد به سراغ کتاب آبی میروم و تست میزنم.4- نکات مهم در تستها را یادداشت میکنم و چند بار مرور میکنم.با این روش من اکنون عربی را 100% میزنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس عربی نهم
  • حسین زارع از شهر فيروزآباد- روش مطالعه درس ديني
    این درس را 9یا ده از ده میزنممن ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم سپس آیات کتاب را حفظ کرده و نکات آیه را در حاشیه کتاب می نویسم دو روز بعد از کتاب آبی تست می زنم با این روش دین وزندگی را تا 100 میزنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس ديني
نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 24 خرداد 1398 در فيروزآباد

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    حسین زارع صفراباد
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های فيروزآباد

غیرانتفاعی کوثر
حشمت اله حیاتی حسنوند
افسانه اسدالهی