اصفهان

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 اصفهان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 6 اسفند 1395 در اصفهان

کنکوری ها
 • هنر
  محمدرضا نیرومند
 • هنر
  ماهور جهانبانی
 • چهارم تجربي
  زینب زمانی
 • چهارم انساني
  ملیکا خرسندی
 • چهارم انساني
  محمد صادق کریمی قمبوانی
 • هنر
  شادان ذکاوتمند
 • هنر
  علی کلباسی
 • چهارم رياضي
  احمد کریمی شرودانی
 • چهارم انساني
  نسیم احمدی
 • چهارم رياضي
  محمدرضا بهرامیان
متوسطه و دبیرستان
 • هشتم
  مریم سادات هاشمی
 • سوم رياضي
  محمدمهدی جراحی
 • سوم رياضي
  امیر معینی
 • سوم تجربي
  محمدمتین پنجه پور
 • سوم انسانى
  سارا مرادی
 • سوم انسانى
  آرامدخت دیان اردستانی
 • هشتم
  اشکان واعظی
 • هشتم
  محمدصالح طراحی
 • دهم رياضى
  محمدرضا صفوی
 • دهم علوم انسانى و معارف
  زهرا قادری
هنرستان
 • الكترونيك
  علی بنیادی نایینی
 • کليه رشته ها
  محدثه دیمه
 • کليه رشته ها
  نگار سمالی
 • کليه رشته ها
  آیدا گودرزی
 • کليه رشته ها
  علی حکیم داوودی
 • کليه رشته ها
  یگانه اکبری
 • الكتروتكنيك
  رضا ارشادی
 • مكانيك خودرو
  محمد مرادزاده ده سرخی
 • الكتروتكنيك
  محمدجواد حسین زاده مرغملکی
 • کليه رشته ها
  مائده معنوی
دبستان
 • دوم دبستان
  ملودی شفیعی
 • دوم دبستان
  مهرزاد رفیعیان
 • ششم دبستان
  پریماه پاکروان
 • دوم دبستان
  سیده مهدیس سجادی
 • دوم دبستان
  هدیه پاینده
 • دوم دبستان
  النا علی نقی زاده
 • دوم دبستان
  تالیا چگینی زاده
 • دوم دبستان
  یاسمن عرب
 • دوم دبستان
  آلا اسفرجانی
 • دوم دبستان
  آرین محبت
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های اصفهان

گلنوش شریفی
آزیتا ظهیرشاهی
مریم نم نبات
مینو علوی
شیرین خیاطی
فیروزه بهرامی