اصفهان

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 96 اصفهان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در اصفهان

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  آروین رضوانی
 • چهارم رياضي
  حسن اسماعیلی
 • هنر
  نگین سلیمانی
 • چهارم تجربي
  کیمیا کاظم زاده
 • چهارم رياضي
  محمدمهدی جراحی
 • چهارم انساني
  آرامدخت دیان اردستانی
 • چهارم تجربي
  سارا باقریه
 • چهارم رياضي
  امیرحسین جوادی
 • چهارم رياضي
  حسین نکویان جزی
 • چهارم رياضي
  آرمین مالکی
متوسطه و دبیرستان
 • دهم علوم انسانى و معارف
  نگار سادات عطائی
 • يازدهم رياضي
  نگین نصیریان
 • يازدهم رياضي
  امیررضا فلفلیان
 • يازدهم تجربي
  کیمیا عباسی زاده
 • هفتم
  زهرا قره داقلی امینه
 • يازدهم رياضي
  نوید نادر طهرانی
 • دهم رياضى
  مهدی غریب شی
 • يازدهم رياضي
  محمدرضا مرادی
 • يازدهم انسانى
  محمد امامی بافرانی
 • يازدهم تجربي
  فاطمه قربانی
هنرستان
 • کليه رشته ها
  صوفیا سادات امامی نیا
 • حسابداري
  یگانه اکبری
 • حسابداري
  مریم شاهینی
 • كامپيوتر
  فائزه مهاجری
 • معماري
  آیدا گودرزی
دبستان
 • چهارم دبستان
  علی پدرام آرا
 • چهارم دبستان
  کسری کریمی
 • دوم دبستان
  پارسا صمدی
 • سوم دبستان
  آرین محبت
 • ششم دبستان
  دینا ایرانپور
 • سوم دبستان
  سیدمازیار رضوی
 • چهارم دبستان
  فاطمه زحمت کش
 • چهارم دبستان
  نورا محسنی
 • دوم دبستان
  برنا دانشمند
 • چهارم دبستان
  امیرعلی فرخی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های اصفهان

لیلی احمدی
علی مومنی
فائزه رجبی
مهناز علی بورونی
مهسا یوسف وند
فرشته رضایی