فيروزآباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 15 بهمن 1395 در فيروزآباد

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  فریما صفری
 • چهارم تجربي
  علیرضا ملکی
 • چهارم تجربي
  احسان قربانی
 • چهارم تجربي
  شهلا زمانی
 • چهارم تجربي
  محمدرضا کوهستانی
 • چهارم تجربي
  علی عباسی کشکولی
 • چهارم تجربي
  بنیامین امید مختارخانلو
 • چهارم تجربي
  فرانک رستگاری
 • چهارم رياضي
  سیمین میرزایی
 • چهارم تجربي
  محمد مهدی فدائی
متوسطه و دبیرستان
 • دهم علوم انسانى و معارف
  نیلوفر صیاد غجه بیگلو
 • هشتم
  الیانا گورکانی
 • هفتم
  زهرا یاری زاده
 • دهم تجربي
  فروغ غفاری
 • نهم
  ملیکا ظرافت
 • دهم تجربي
  نازنین شهبازی
 • سوم تجربي
  محمد جواد راستی
 • سوم تجربي
  سیدمحمد مهدی شجاعی
 • سوم تجربي
  محمدرضا امیرسالاری
 • نهم
  زهرا فیروزی اصل
دبستان
 • ششم دبستان
  مهدی شجاعی جعفربیگلو
 • پنجم دبستان
  امیرمحمد غفاری
 • چهارم دبستان
  سیدمرتضی عابدی
 • ششم دبستان
  یاشار تقی زاده کشکولی
 • ششم دبستان
  مریم محمدی
 • ششم دبستان
  محمدمهدی ریاضی
 • ششم دبستان
  ملیکا رشیدی
 • ششم دبستان
  علیرضا ساتیاری کشکولی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های فيروزآباد

ساناز بهزادی
محمود یوسفی
سیده فهیمه امیریان
رقیه قائدی زاده میمندی
مرضیه زارعی
زهرا هوشیار
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های فيروزآباد جمعه 15 بهمن 1395