فيروزآباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 24 دی 1395 در فيروزآباد

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  فریما صفری
 • چهارم تجربي
  علیرضا ملکی
 • چهارم تجربي
  شهلا زمانی
 • چهارم تجربي
  علی عباسی کشکولی
 • چهارم تجربي
  فرانک رستگاری
 • چهارم تجربي
  محمد مهدی فدائی
 • چهارم تجربي
  بنیامین امید مختارخانلو
 • چهارم تجربي
  فرشته غنی پور
متوسطه و دبیرستان
 • دهم تجربي
  فروغ غفاری
 • دهم علوم انسانى و معارف
  نیلوفر صیاد غجه بیگلو
 • دهم تجربي
  نازنین شهبازی
 • سوم تجربي
  محمد جواد راستی
 • سوم رياضي
  علیرضا علی محمدی
 • نهم
  ملیکا ظرافت
 • هفتم
  سام رحمانی باوریانی
 • سوم تجربي
  سیدمحمد مهدی شجاعی
 • نهم
  مریم مهرکی
 • نهم
  فاطمه بهادری
دبستان
 • پنجم دبستان
  امیرمحمد غفاری
 • ششم دبستان
  نیما محمدی
 • ششم دبستان
  ملیکا رشیدی
 • ششم دبستان
  مهدی شجاعی جعفربیگلو
 • ششم دبستان
  محمدمهدی ریاضی
 • ششم دبستان
  فاطمه فرزان فر
 • ششم دبستان
  حسین تقی زاده کشکولی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های فيروزآباد

زهرا هوشیار
سینا محمدی
ساناز بهزادی
مرضیه زارعی
رقیه قائدی زاده میمندی
نعمت اله محبی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های فيروزآباد جمعه 24 دی 1395