فيروزآباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در فيروزآباد

کنکوری ها
 • منحصرا زبان
  فاطمه طهماسبی نژاد
 • چهارم تجربي
  فریما صفری
 • چهارم تجربي
  علی عباسی کشکولی
 • چهارم تجربي
  شهلا زمانی
 • چهارم تجربي
  علیرضا ملکی
 • چهارم تجربي
  بنیامین امید مختارخانلو
 • چهارم تجربي
  زهرا فیروزی
 • چهارم تجربي
  احسان قربانی
 • چهارم تجربي
  سارا نصیری
 • چهارم تجربي
  مصطفی خورشیدی
متوسطه و دبیرستان
 • دهم علوم انسانى و معارف
  نیلوفر صیاد غجه بیگلو
 • نهم
  ملیکا ظرافت
 • هفتم
  زهرا یاری زاده
 • دهم تجربي
  فروغ غفاری
 • سوم تجربي
  دنیا قهرمانی
 • سوم تجربي
  سونیا محمدی
 • دهم تجربي
  طاهره کیانی نیا
 • نهم
  علیرضا جهانپور
 • نهم
  مریم جعفری زاده
 • سوم تجربي
  فاطمه شمشیری منصور خانی
دبستان
 • پنجم دبستان
  امیرمحمد غفاری
 • ششم دبستان
  مهدی شجاعی جعفربیگلو
 • ششم دبستان
  مریم محمدی
 • ششم دبستان
  یاشار تقی زاده کشکولی
 • ششم دبستان
  یاسین پورمراد
 • پنجم دبستان
  مرضیه زارعی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های فيروزآباد

نعمت اله محبی
رباب کشتکار
امید شهبازی
محمود یوسفی
سیده فهیمه امیریان
ساناز بهزادی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های فيروزآباد جمعه 22 اردیبهشت 1396