نوروز 96

فيروزآباد

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون دوشنبه 7 فروردین 1396 در فيروزآباد

کنکوری ها
 • منحصرا زبان
  فاطمه طهماسبی نژاد
 • چهارم تجربي
  فریما صفری
 • چهارم تجربي
  احسان قربانی
 • چهارم تجربي
  علیرضا ملکی
 • چهارم تجربي
  شهلا زمانی
 • چهارم تجربي
  محمدرضا کوهستانی
 • چهارم تجربي
  علی عباسی کشکولی
 • چهارم تجربي
  بنیامین امید مختارخانلو
 • چهارم تجربي
  محمدصادق فیروزی
 • چهارم تجربي
  محمد مهدی فدائی
متوسطه و دبیرستان
 • نهم
  ملیکا ظرافت
 • سوم تجربي
  محمد جواد راستی
 • نهم
  زهرا فیروزی اصل
 • نهم
  مهدی علی یاری
 • نهم
  سیدعلی موسوی
 • نهم
  علیرضا جهانپور
 • نهم
  محمد مهدی پور علی فراشبندی
 • سوم تجربي
  سیدمحمد مهدی شجاعی
 • سوم تجربي
  سونیا محمدی
 • سوم تجربي
  فاطمه شمشیری منصور خانی
دبستان
 • ششم دبستان
  مریم محمدی
 • ششم دبستان
  مهدی شجاعی جعفربیگلو
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های فيروزآباد

ساناز بهزادی
سیده فهیمه امیریان
مرضیه زارعی
رقیه قائدی زاده میمندی
امید شهبازی
نعمت اله محبی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های فيروزآباد دوشنبه 7 فروردین 1396