زارچ

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در زارچ

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  فاطمه کریمی زارچی
 • چهارم انساني
  محمدرضا محمدی نسب
 • چهارم رياضي
  محمدحسین رامش جان
 • چهارم تجربي
  محمدرضا باقیان
متوسطه و دبیرستان
 • دهم رياضى
  حسین نقدی
 • يازدهم انسانى
  حمیده سرداری
 • دهم تجربي
  مطهره بابایی
 • دهم تجربي
  حمیدرضا کریمی زارچی
 • هفتم
  ابوالفضل کریمی زارچی
 • هشتم
  علی مهری
 • هشتم
  سید مصطفی سجادی دیهوک
 • يازدهم تجربي
  علی بحرینی
 • نهم
  محمد حسین وکیلی
 • نهم
  زهرا ابهجی عزآبادی
دبستان
 • چهارم دبستان
  علی کریمی زارچی
 • ششم دبستان
  امیرحسین کریمی زارچی
 • ششم دبستان
  علی طاهری زاده
 • ششم دبستان
  امیرمحمد حوری زارچ
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های زارچ

محمدرضا باقرپور
افسانه باقرپور
محبوبه باقرپور